25/3/15

Ευαγγελίζου, Γή , Χαρά Μεγάλη...»

Ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο ταχυδρόμος: «Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού. Ευλογημένη σύ εν γυναιξίν. Εύρες γαρ χάριν παρά τώ Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν . Ούτος έσται μέγας και υιός υψίστου κληθήσεται, και δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού» .

Έτσι, «το σπέρμα της γυναίκας» συνέτριψε «την κεφαλή του όφεως».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

την κεφαλή του όφεως Πύθωνα συνέτριψε ο Θεός Απόλλων.