24/3/15

Μπάρμπα-Σπύρο….

τα σχετικά με τον αείμνηστο Καποδίστρια έπρεπε να τα βάλετε στα βιβλία του 21. Δεν έπρεπε να τα παραλείψετε. Αντί να αναθεωρήσετε τους Αθεάτους, καλύτερα να γίνει μία βελτιωμένη έκδοση των σχετικών με το 21, που είναι πραγματικά άνω-κάτω και ολίγον δυσνόητο.

H Επανάσταση των Φιλογενων δεν είναι «άνω-κάτω». Εχει τις ενότητες θεμάτων που εγώ επέλεξα, και ακολουθεί τη σωστή χρονολογικά ακολουθία  των γεγονότων και δεν είναι καθόλου δυσνόητο. Το αντίθετο θα έλεγα. Μέχρι και χρονολόγιο έβαλα, για να γίνει κατανοητή η αλληλουχία.

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: