17/3/15

ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Θεωρώ ότι πρώτο μέλημα του Έλληνος πολίτου, δηλαδή όλων το γένος Ελλήνων την επόμενη δεκαετία πρέπει να γίνη ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται ένα ἐναλλακτικόν Τραπεζικόν σύστημα τὸ ὁποῖον θα υποβοηθή και θὰ ενισχύη τα Κράτη – Δεσποτάτα, όπως έχει προτείνει ο Σπύρος Χατζάρας. Επί παραδείγματι Τράπεζα Μορέως, Τράπεζα Δωδώνης, Τράπεζα Μακεδονίας, εἲτε Τράπεζα Αιγαίου κλπ. Αλλά εναλλακτικόν τραπεζικόν σύστημα αρρωγόν της κοινωνίας θα προκύψη απὸ μόνον του εφ’ όσον αρχίσουν να οργανώνονται τὰ κράτη – Δεσποτάτα.

Η δημιουργία Εναλλακτικής οικονομίας ειναι απαραίτητος προϋπόθεσις ώστε να επιτευχθή η απαγγίστρωσις από την τραπεζοκρατία. Δηλαδή Δημιουργία Εσωτερικής Οικονομίας, των Κρατών – Δεσποτάτων. Παράδειγμα αποτελεί η Ανταλλαγή Προιόντων, Υπηρεσιών, Εργασίας Έξωθεν της Λογικής του χρηματικού τρόπου, όπως το κωμικό «Σού δίδω πατάτες μού επισκευάζεις το αυτοκίνητο, κλπ» Φαντασθείτε να κινηθεί το εσωτερικόν προιόν εως καὶ το 50%, χωρίς Ευρωπούλια!

Το προσωπικόν μου όραμα, εν συνεχεία είναι η σταδιακή εξάρθρωσις ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ και η ανάδειξις μίας Αυτοκρατορίας Ελληνικών Κρατών – Δεσποτάτων. Εξ άλλου πότε θα πληρώσουν οι φίλοι μας Ευρωπαίοι δια την οικονομική καταλήστευσιν της Ρωμανίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ του 1200 και 1400;

Το θέμα είναι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ και το έχει αναφέρει η εκπομπή. Εις το δεύτερον σκέλος της επικοινωνίας μας, θέλω να αναφερθώ εις το Γραικικό ψευδοκράτος του οποίου ηγούνται οι θεσμοί. Ο Ελληνικός Λαός ΘΕΛΕΙ να πάρει την εξουσία από τους Θεσμούς (την τέως Τρόικαν). ΤΟ ερώτημα είναι ο αυτοκράτωρ Αλέξιος Τσίπρας έχει το σθένος;

Λησμόνησα να αναφέρω ότι ανεκάλυψα χθές ότι έκαστος Πρωθυπουργός εν Ελλάδι έχει και κατέχει αυτοκρατορικήν εξουσίαν. Δηλαδή δύναται να αναιρεί ακόμη και αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Δια της Πειθούς. ) Αλλά και δια της Βίας νύμφης. Πάντοτε δια το καλόν της Πατρίδος.
Την διαπίστωσιν αυτήν έκανα όταν ερεύνησα την σύγκρουσιν μεταξύ Γερμανικής και Ελληνικής Δικαιοσύνης δια το Δίστομον. Ο αυτοκράτωρ λοιπόν Κώστας Σημίτης και οι αυλικοί του εκείνου του καιρού ΔΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ, έπεισαν εξέχοντας Δικαστικούς να αναιρέσουν την απόφασιν του Αρείου Πάγου του 2000, με την οποίαν εδύνατο το Ελληνικόν κράτος να προβή εις Δήμευσιν Γερμανικών περιουσιών, ώστε να αποζημιωθούν οι παθούντες είς το Δίστομον αλλά και ανα την Ελλάδα.
Ούτως ο εξέχων δικαστικός Ματθίας επείσθη να φέρει το εις το αυτοκρατορικόν Ειδικόν Δικαστήριον το 2002 και να αναιρεθεί η απόφασις του Αρείου Πάγου του 2000…
Αλλά η Βοήθεια ήλθεν από την Φλωρεντία οπου το Δικαστήριον εκει απεμπόλισεν το δικαίωμα της Γερμανίας περί Ετεροδικίας… Κομφούζιον λοιπόν εις τους κόλπους των Δωσιλόγων.
Οι Γερμανοί όμως έχουν ήδη «αρπάξει» 80 δις ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ από τους ιθαγενείς της Ελλάδος, από το 2010 – 2015.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος

Ουψάλα Σουηδία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

18 Ιουνίου του 1943: Η ίδρυση των Αντικομμουνιστικών Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν ως πρότυπο τα Δημοκρατικό Τάγματα

Από τον Μάρτιο του 1942, με την έγκριση των Αρχών Κατοχής , οι Νομαρχίες είχαν αρχίσει να χορηγούν άδειες οπλοφορίας σε επιλεγμένα άτομα, τα...