10/3/22

ΣΕ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΑΠΑΙΣΙΕ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ!

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.   


ἈνεβήκαμενΑΝΟΔΟΣ εἰς τοὺς 02°C εἰς Οὐψάλα (Uppsala). 


Ἂλλως λέγομεν ΠΤΩΣΙΣ τῆς θερμοκρασίας. Ὡς ἐκ τούτου ΚΑΘΟΔΟΣ σημαίνει ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.

 Συνεπῶς «Κάθοδος τῶν Ἡρακλειδῶν», ὁποῖον ἀπαντᾶται εἰς τὰ ἱστορικά κείμενα, σημαίνει «Ἐπιστροφή τῶν Ἡρακλειδῶν». 

Κατὰ παράφρασιν «Ἐπιστροφή τῶν Δωριέων» εἰς τὰ πάτρια ἐδάφη, ἐδάφη τοῦ Δώρου, υἱοῦ Ἓλληνος καὶ Νύμφης Ὀρσηίδος (...ἐλείφθη δ᾽ ἐν τῆι Πελοποννήσωι τὰ δύο ἔθνη, τό τε Αἰολικὸν καὶ τὸ Δωρικόν...ἄλλως τε καὶ τοῦ Αἰολικοῦ γένους οὖσι καὶ δεδεγμένοις τὴν Ὀξύλωι συγκατελθοῦσαν στρατιὰν περὶ τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν κάθοδον... τοσαῦτα μὲν οὖν τὰ τῶν Ἑλλήνων ἔθνη...), Στράβων, Γεωγραφικά, Βιβλίο Η, 1.2, 9-13. https://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%97. Καὶ Παυσανίου Περιηγήσεις, Ἠλειακά, γεγραμμένα ἀπὸ 172 ἒως 210 μεχ (μετὰ ἒτους χρονολογήσεως). 


ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΕΛΟΣ, ἐγράψαμεν. Κάθοδος εἰς τὰ πρὸ τῆς 11ης Μαρτίου 2020. Ὃμως μαθαίνω, αὐτή ταύτη Η ΑΠΑΤΗ-ΔΗΜΙΑ, ἡ πανφοβία-πανδημία, ἒλαβεν παράτασιν ἐν χώρᾳ «Μητσοτακίᾳ» ὑπὸ τῆς συμμορίας τῶν Ὀλιγαρχικῶν τῆς ΝΔ, Κ. Μητσοτάκη, Ν. Δένδια, Ἀθανασίου Πλεύρη, Σπυρίδωνος Γεωργιάδη, Μαυρουδῆ Βορίδη, Πακιστανοῦ Μηταράκη κ. α.

 ΠΑΡΑΤΥΠΟΝ δεύτερον τὸ ὃτι ἀπὸ 30ετίας παρὰ τὴν «Δύσιν» οἱ Ρῶσοι, ἐπιχειρηματίαι, ἐπενδυταί, κατηγοροῦνται μὲ τὴν πολιτικήν ἐπίφασιν «ὀλιγάρχαι!» ΕΝΩ Οἱ Ἐγκληματίαι Τοκογλύφοι, οἱ Πολεμοχαρεῖς Ἒμποροι, «Οἱ Ὃπου γῆς καὶ πατρίς» ἀποκαλοῦνται «εὐπρεπῶς» ὡς ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ! Οὒτε κἂν «τραπεζίται» (bankingsbankires) θέλουν νὰ ἀποκαλοῦνται. 


Οἱ δὲ Ἓλληνες ἢ οἱ ἐχθρικῶς κείμενοι, ὡς καπιτάλες, ἐκμεταλλευταί κλπ 

Φίλος πρὸ 20ετίας μοῦ ἒλεγε πειρακτικῶς: Σὲ σιχαίνομαι! Καὶ γελούσαμε. 


ΣΑΣ ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΗΔΕΣ! Ἀσχημομούρηδες, γουρλομάτηδες καὶ στραβοκέφαλοι!  


Τοὐναντίον, ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ὃπως εἶχεν δηλώσει τὸ 1937 ὁ Ι. Μεταξᾶς.

 Διὰ τοῦτο ἐκατηγορήθη ὑπὸ τῶν communistastrotskistas καὶ liberales τῆς μασονικῆς στοᾶς τοῦ Λονδίνου, ὡς «δικτάτωρ» (ἐνῶ ἐδικτατόρευον οἱ ἀδελφοί Γεώργιος Β’ καὶ Α. Παπάγος). 

Ἡ δὲ ληστρική μέθοδος ποὺ «ἐρήμαξεν τὰ χωριά τῆς Ἑλλάδος» τῆς ἀπεκαλέσθη ἀπὸ τοὺς Ὀλιγάρχας τῆς ἀποκαλουμένης Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως 

ὡς Συνυπευθυνότης! 

Κραυγάζει ἓκαστος τῶν Ἑλλήνων ὑπὸ τὸ ἂχθος τοῦ ὑπὲρ χρέους τῶν 390 καὶ πλέον ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ: 

-Ἐσὺ πολεμᾶς καὶ ἐγὼ θὰ πληρώνω, Κούλις Μητσοτάκη; 


Ὂχι, νὰ πωλήσῃς τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ πληρώσῃς τὸν σὐντεκνόν σου Zelenskuj! 


(Στείλε τους τοὐλάχιστον πέντε χάμπουργιερ ποὺ λέει ὁ λόγος!) 


Ὁ Κούλις μᾶς ἐθύμισεν τὸν Ἀπόστολο ἐκ Πύργου ποὺ εἶχεν ὑβρίσει κάποιον ταξιτζή ὃταν ἐκεῖνος τοῦ ἐζήτησεν τριπλάσια ἀπὸ τὸ Ἑλληνικόν ἒως τὸ Περιστέρι (1988). Ὁ ταξιτζής «ἒκλαιγε» ὃτι ἒπρεπε νὰ θρέψῃ 4 παιδιά...  


-Ἐσύ, τοῦ εἶπεν, θὰ γ@μ@ς καὶ ἐγὼ θὰ πληρώνω; 


Τέλος, εἰς τὰς Γιουρώπας τῆς διαφθορᾶς, ὡς καὶ εἰς τὴν Σουηδίαν, ἡ ὁποία ΠΑΝΤΟΤΕ ὑπῆρξεν ἐχθρική ἀπέναντι εἰς τὴν Ρωσίαν, προτρέπουν νὰ ἀκούῃ ὁ "τηλε-δέσμιος" τοὺς "δημοσιογράφους" καὶ ὂχι τοὺς ΑΛΛΟΥΣ. 


Τὸ διαδίκτυον κλπ. Οἱ ὁποίοι "Ἒγκριτοι" παραθέτουν... ὃτι τοὺς ὑπαγορεύουν .


ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ καὶ οἱ παράνομοι ἰδιοκτῆται τῆς ου-κρανίας ( : κάτω ἂκρη τῆς Ρωσίας), Μπιντές καὶ Ζελέ. Οἱ Σουηδοί οὐδέποτε θὰ ἀκούσουν ὃτι πόλεμος μὲ χιλιάδες θύματα συνεχίζεται ἀπὸ τὸ 2015 εἰς τὴν Ἀνατολικήν "οὐκρανίαν" καὶ τὴν Ἑλληνικήν Ταυρίδαν κλπ. Ἡ Πολτάβα, ὃπου συνετρίβησαν οἱ Σουηδοί τὸ 1709, «εὑρίσκεται μακράν», ἐνῶ οἱ ἀποτυφλωμένοι θεωροῦν ὃτι ἦταν Σουηδική περιοχή! 

Οἱ δὲ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας, ἒχουν προετοιμασθεῖ ἐδῶ καὶ ὀκτὼ ἢ δεκαοκτώ ἒτη... 

Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ 

Ἀκοῦμε,  https://ellas21.com/ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τὴν Μᾶτερ Ρέα (Μα-ρία) θεῶν καὶ ἀνθρώπων. 


Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 

Οὐψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τετάρτη 30 Μαΐου 1945 ο Ριζοσπάστης ανακοίνωσε την άφιξη στην Αθήνα του σύντροφου Νίκου

  Μετά την συμφωνία που έκλεισε στο Λύνεμπουργκ, ο Ζαχαριάδης με την Ιντέλιτζενς Σέρβις, o Άγγλοι, τον μετέφεραν συμβολικά  τον σ. Νίκο, ...