28/9/09

ΕΘΑΨΑΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ !

Γιατί πληρώνουμε την ακριβότερη βενζίνη καί πετρέλαιο στήν Ευρώπη.Τί συγκλονιστικά στοιχεία περιείχε η καταγγελία τού Συνασπισμού.Ο ρόλος προστασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Η ευκαιρία καί τό καθήκον της νέας Διοίκησης.

Τό STOPCARTEL φέρνει σήμερα στό φώς ένα απίστευτο σκάνδαλο πού εξελίσεται από τό 2006 καί αφορά την εμπεριστατωμένη επίσημη καταγγελία τήν οποία υπέβαλε τόν Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς στήν Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι απλά κάποιος θιγόμενος καταναλωτής η επιχειρηματίας αλλά ένα ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα, ο Συνασπισμός.

Η επίσημη καταγγελία τού Συνασπισμου (15-11-2006), περιείχε συγκλονιστικά συντριπτικά στοιχεία ύπαρξης καί λειτουργίας καρτέλ μεταξύ των δύο διυλιστηρίων της χώρας, τών ΕΛΠΕ (Ομιλος Λάτση) καί Motoroil Hellas(Ομιλος Βαρδινογιάννη) καί περιέγραφε τόν ζοφερό τρόπο μέ τόν οποίον είναι διαθρωμένη η αγορά πετρελαιοειδών στήν Ελλάδα σέ βάρος των πολιτών πού πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη καί πετρέλαιο στήν Ευρώπη. Ετσι:

1.Στήν καταγγελία υπάρχουν δύο έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (συνημμένα έγγραφα 2&3) πού αποτελούν απόδειξη εναρμονισμένης πρακτικής και προκαθορισμού τιμών από τις δύο εταιρείες διύλισης.

Από τη σύγκριση των δύο εγγράφων προκύπτει απόλυτη εναρμόνιση τιμών

Επί πλέον έχουν κατατεθεί στοιχεία πού αφορούν στις προφανείς κοστολογικές αυθαιρεσίες των εταιρειών διύλισης καί που είναι αποτέλεσμα της ολιγοπωλιακής κατάστασης της αγοράς και των εναρμονισμένων πρακτικών που ακολουθούνται.

Τά παραπάνω ,τονίζεται στήν καταγγελία, αποτελούν στοιχεία συντονισμού και αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο εταιρειών διύλισης (ΕΛΠΕ και Motoroil Hellas) όσον αφορά προκαθορισμό τιμών

Μέ βάση τά δεδομένα αυτά εξηγείται γιατί η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Oil Bulletin (Δελτίο Ευρωπαϊκής Επιτροπής), έχει τις υψηλότερες τιμές προ φόρων και δασμών από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρ. Ένωσης (ΕΕ)!

2.Στήν καταγγελία επίσης διαπιστώνεται η εκ μέρους των εταιρειών διύλισης πρακτική δυσμενούς μεταχείρισης των μικρών εταιρειών εμπορίας

Συγκεκριμένα οι συντονισμένες πρακτικές, σε συνάρτηση με το ευνοϊκό για αυτές θεσμικό πλαίσιο, ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και οδηγούν εκτός αγοράς τις μικρές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΛΠΕ και η Motoil έχουν δικές τους εταιρείες εμπορίας, την ΕΚΟ και την AVIN αντίστοιχα

3.Οι υπό διερεύνηση αθέμιτες πρακτικές στην ελληνική αγορά διύλισης έχουν εκτινάξει τα κέρδη των διυλιστηρίων σε βάρος των καταναλωτών

Η Ευρ. Επιτροπή σχολιάζοντας το καταρχήν «παράδοξο» ότι η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες τιμές προ φόρων και δασμών σημειώνει «ένας λόγος για τις υψηλότερες τιμές προ φόρων θα μπορούσε να είναι τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τα οποία θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη διάρθρωση της αγοράς ή/και το επίπεδο του ανταγωνισμού».

4.Πέρα από τις συντονισμένες πρακτικές στο επίπεδο των διυλιστηρίων, καταγγέλεται μέ στοιχεία οτι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της εμπορίας.

Υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας στις τιμές που οι εταιρείες εμπορίας χρεώνουν τα πρατήρια

Υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας στο καθεστώς χορήγησης εκπτώσεων που παρέχουν οι εταιρείες εμπορίας στα πρατήρια.

Έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες όσον αφορά στη μεταφορά προϊόντων από το διυλιστήριο στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρειών εμπορίας και από τις εταιρείες εμπορίας στα πρατήρια κλπ.

5.Τέλος επισημαίνεται ότι ο μεγάλος αριθμός των πρατηρίων βοηθά την ανάπτυξη του ανταγωνισμού ιδιαίτερα όπου υπάρχουν ανεξάρτητα πρατήρια ή εκεί όπου γειτνιάζουν πρατήρια πολλών ανταγωνιστικών εταιρείας εμπορίου.

ΟΛΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ ΔΙΥΛΥΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Σέ κάθε ευνομούμενη χώρα, η κατάθεση μίας τέτοιας καταγγελίας θά είχε σημάνει συναγερμό στήν Αντιμονοπωλιακή Αρχή καί στό αρμόδιο υπουργείο καί θα είχε αρχίσει αμέσως έρευνα.

Στήν Ελλάδα, τόσο οι τότε αρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας καί Γιάννης Παπαθανασίου, όσο καί η Επιτροπή Ανταγωνισμού αγνόησαν την επίσημη αυτή καταγγελία καί μέ κάθε επιμέλεια την οδήγησαν σε ενταφιασμό ,κατά την προσφιλή τους μέθοδο.

Ετσι, αντί νά προχωρήσουν σε βάθος έρευνα επί της καταγγελίας όπως όφειλαν,προσπάθησαν με αποσπασματικές παρεμβάσεις, περιστασιακούς ελέγχους ή και κάποια μέτρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού νά καλύψουν ουσιαστικά τα προβλήματα στο χώρο του πετρελαίου τά οποία είναι καί δομικά καί μόνιμα.

Πρό καιρού εγκρίθηκε από την προηγούμενη σύνθεση της ΕΠ.ΑΝΤ. η εξαγoρά τού δικτύου πρατηρίων της BP από τα ΕΛΠΕ τού ομίλου Λάτση, πρόσφατα δέ ανακοινώθηκε αντίστοιχα η εξαγορά τού δικτύου πρατηρίων της Shell από την Motoroil Hellas τού ομίλου Βαρδινογιάννη.

Καί οι δύο εξαγορές αλλοιώνουν καταλυτικά την ηδη νοσηρή αγορά πετρελαιοειδών στη χώρα μας, καθώς προκαλούν υπερσυγκέντρωση τού δικτύου πρατηρίων κάτω από τό μονοπώλιο τών δύο διυλιστηρίων.

Η εξαγορά της Shell θά πρέπει νά περάσει σύντομα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού γιά έγκριση ,σύμφωνα μέ την νομοθεσία.Η νέα διοίκηση τής Επιτροπής υπό τόν Δικαστή κ.Δημήτρη Κυριτσάκη,κάτω από τίς σημερινές συνθήκες έρχεται αντιμέτωπη μέ τήν αδήρητη πραγματικότητα:

Θά πρέπει νά εγκρίνει η νά απορρίψει τό εγχείρημα τού κυρίου Βαρδινογιάννη μέ βάση τά δεδομένα της αγοράς πού ηδη υπάρχουν θαμένα στά συρτάρια της από τό 2006.

Η νέα πολιτική ηγεσία τού Υπουργίου Ανάπτυξης πού θά προκύψει από τίς εκλογές της 4ης Οκτωβρίου επωμίζεται έτσι μία μεγάλη ευθύνη απέναντι στόν ελληνα πολίτη-καταναλωτή.

Κύριοι υπουργοί-κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Ανταγωνισμού ξεθάψτε τήν άτυχη καταγγελία ενός κοινοβουλευτικού κόμματος καί περάστε μέ επιτυχία τό πρώτο κρας-τεστ της νέας αποστολής σας πρός όφελος των πολιτών.

Γιώργος Κοσμόπουλος,

Πρόεδρος Δ.Σ. τού STOPCARTEL

Δεν υπάρχουν σχόλια: