15/9/09

Τά εθνικά μας θέματα δέν συζητούνται κάν από τούς πολιτικούς καί τα "μεγάλα Κανάλια" ενώ τά σκάνδαλα ελησμονήθησαν ήδη!

Δια το "δελτιο των 11"

Τὴν Ντωρίτα (φοβοῦ τοὺς ΝουΔίτας καὶ Ντώρα φέροντες) ἡ ὁποία εἶναι μία κακίστη, ἀνικανος ἐρασιτέχνις ὑπουργίσκη ἐξωτερικῶν καὶ ἰδιοτελὴς προδότις καὶ τὸν Φαυλόπουλο ὁ ὁποῖος ἔχει πνίξει τὴν Ἑλλάδα μας μὲ ἀλλοδαποὺς ἐν δυνάμει στρατιῶτας ἀνταρτικοῦ πόλεων καὶ τοὺς εὐχαριστεῖ διὰ τὸ ὅτι μᾶς προτιμοῦν δὲν θὰ τοὺς μαυρίσωμε;
Δῶσε τὸ σύνηθημα λοιπὸν, καὶ νὰ τὸ λὲς κάθε ἡμέρα, κάθε 5 λεπτὰ, ὥστε ὅλοι νὰ τὸ ἀκούσουν καὶ νὰ τὸ θυμοῦνται. Γιὰ τὸν Κωστάκη, μὴν κάνῃς τὸν κόπο, αὐτὸς ἔχει σκάψει τὸν λάκκο του ὁ ἴδιος καὶ εἶναι ἤδη μέσα.
Ἀλοίμονό μας, θὰ μᾶς ἔλθῃ τὸ παιντί, ὁ Ἑβραιο-τουρκο-σλαυόσπορος Γκιόργκο νὰ προλάβῃ νὰ θάψῃ τὴν Ἑλλάδα μιὰ καὶ ὁ Κῶτσος δὲν πρόλαβε ὁ ἴδιος.
Χαίρομαι ἰδιατέρως διὰ τὸ ὅτι ὁ Καπούτσης ἀπὸ μετριοπαθὴς ἔχει κάνει πλήρη στροφὴ ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ἐνῶ ὁ μετριοπαθής (εἴθε νὰ λανθάνω), καὶ βάλε, Κιούπης ἀπουσιάζει (ὡραία).

Ἔῤῥωσο καὶ εὐδαιμόνει,
Θ. Κ.
ΥΓ. Νομίζω ὅτι τὸ ὀρθον εἶναι Ἀαρὼν Ἀβούρι καὶ ὄχι Ἀβρούρι

Δεν υπάρχουν σχόλια: