12/4/12

Σπύρος Χατζάρας - σχόλιο της ημέρας ΤΗΛΕΑΣΤΥ - 11-04-2012

ΨΗΦΟ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΓΙΑΛΑΝΖΤΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: