29/7/10

Λούκα κορίτσι μου για πες αλεύρι .Το ΚΑΡΤΕΛ σε γυρεύει

6,5% πάνω μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία.Το 2009 το κόστος είχε μειωθεί κατά 9,2%

Άνοδο 6,5% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) έναντι μείωσης που είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2009 προς το 2008.

Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009 - Ιουνίου 2010 ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,5%, το μήνα Ιούνιο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2009, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

-Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 6,1%
-Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς (πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες) κατά 8,1%.(Αυτό είναι το Καρτέλ των προμηθευτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

«Δημιούργησα το ιστολόγιο Θέματα Ελληνικής Ιστορίας υπό το ψευδώνυμο "Φιλίστωρ" το 2009, με πρώτο δημοσιευθέν άρθρο για τον σπαρτι...