31/10/19

Τα διπλωματικά έγγραφα αποκαλύπτουν το πλαστό έγγραφο της ΚΥΠ και της Ιντέλιζενς Σέρβις που εμαανισα το 1960 ως δήθεν ομιλία Μεταξά προς τους διευθυντές των εφημερίδων

¨Όπως σας έγραψα, ο Μεταξάς πληροφορήθηκε από τον Πιπινέλη και τον Ρωσέττη στις 28 Οκτωβρίου ότι η Γερμανία έδωσε εντολή στην Βουλγαρία να μην κινηθεί υπέρ της Ιταλίας και κατά της Ελλάδος. Επομένως δεν θα μπορούσε δυο μέρες μετά να λέει «μάς εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς . Δηλαδή θα έπρεπε δια να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν... με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν». 
Το σενάριο της Ελλάδος εις τη Κρήτη και τα νησιά, ήταν  σενάριο της εποχής Κορυζή μετα τον θάνατο του Μεταξά ο οποίος δεν θα μπορούσε να ομιλεί για αυτό, και να λεει, «θα προέκυπτε μία ακόμη Ελλάς, η Ελλάς την οποίαν δεν θα παρέλειπον να δημιουργήσουν, φυσικά με την επίκλησιν του δημοκρατισμού, οι δημοκρατικοί Έλληνες υπό την κάλυψιν του βρετανικού Στόλου εις τα νήσους, Κρήτην και εις τας άλλας. Η τρίτη αυτή Ελλάς, η "Δημοκρατική" θα είχε με το μέρος της όχι μόνον την πρόθυμον υποστήριξιν της Αγγλίας εις την οποίαν θα έδιδε το δικαίωμα να καλύψη τας νήσους μας, καλυπτομένη και η ιδία εις την Βόρειον Αφρικήν, αλλά θα είχε με το μέρος της και το Εθνικόν δίκαιον».

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

https://thegrayzone.com/2019/10/16/us-backed-crazy-militias-turkeys-invasion-syria/