27/10/19

Οι ένστολοι μαλακοπίτουρες και το Έπος του Κατσιμήτρου

Στην πιο κρίσιμη ώρα στις 5 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου , ο Κατσιμήτρος δεν φώνξε Ζήτω ο βασιλεύς αλλά ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ και ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ. Ὁ Θεός ἄς βοηθήσῃ τόν τίμιον ὑπέρ Πατρίδος ἀγώνα μας καί ἄς εὐλογήση τά ὅπλα μας, διότι θά ἀγωνισθῶμεν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας μας. Μέ τήν πεποίθησιν ἀκράδαντον ὑπέρ τῆς νίκης ἀναφωνῶ μεθ’ ἡμῶν. ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ ΖΗΤΩ 
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Ὥρα 5η Ἰωάννινα τῇ 28 Ὀκτωβρίου 1940 ΧΑΡ. Γ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Ὑποστράτηγος

Διάβασα λοιπόν στο διαδίκτυο έναν απόστρατο τενεκέ, που προσπαθεί να αποδείξει τώρα, ότι ο Κατσιμήτρος στο Καλπάκι, εφάρμοζε το «επιτελικό» ,«σχέδιο ΙΒβ», του άκαπνου και δειλού Διαγγελέα.

 Ο Κατσιμήτρος δεν εφάρμοσε τα σχέδια Παπάγου –Πάλερετ, για παράδοση της Ηπείρου στους Ιταλούς, και για τον λόγο αυτό δεν τιμήθηκε τότε και του αφαιρέθηκε η διοίκηση του μετώπου από τον ζηλόφθονα Παπάγο. 

Προς τους ένστολους μαλακοπίτουρες και ρουφιανομπακαλόγατους στης Στοάς θυμίζω ότι: Ο τότε Βρετανός πρεσβευτής στην Αθήνα Μάικλ Πάλερετ , στο τηλεγράφημα του από την Αθήνα της 28ης Σεπτεμβρίου 1940 που έχει δημοσιευτεί από τα «Αρχεία του Φόρειν Όφις» , ενημέρωνε την κυβέρνηση του ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγός Παπάγος, «ήταν πρόθυμος, εάν κρινόταν απαραίτητο, να παραχωρηθεί η Ήπειρος στους Ιταλούς». Αυτό το « επιτελικό σχέδιο» πληροφορήθηκαν και οι Ιταλοί και αποφάσισαν στις 15 Οκτωβρίου την επίθεση. 

Ο Παπάγος, από τη Μεγάλη Βρετανία στην διαταγή προς τον διοικητή της VIII Μεραρχίας, που διαβίβασε ο Κορώζης, στις 30 Οκρωβρίου έλεγε τα ακόλουθα: «Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι η αποστολή της Μεραρχίας είναι η κάλυψη του θεάτρου της Δυτ. Μακεδονίας από την γενική κατεύθυνση Ιωάννινα-Ζυγός και η απόφραξη των δρομολογίων από την Ήπειρο προς Αιτωλοακαρνανία (…)… Ο κίνδυνος εχθρικής απειλής από της περιοχής Πρεβέζης υφίσταται και δέον να εξασφαλίσετε… τα νώτα σας….. Οι Προσπάθειές σας για την διεκδίκηση εθνικού εδάφους στην Ήπειρο, δεν πρέπει να σας οδηγήσουν στην φθορά των μέσων, έτσι ώστε να κάνουν προβληματική την εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής». «Οι Προσπάθειές σας για την διεκδίκηση εθνικού εδάφους στην Ήπειρο, δεν πρέπει να σας οδηγήσουν στην φθορά των μέσων, έτσι ώστε να κάνουν προβληματική την εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής», έλεγε ο αρχιστράτηγος, που «βιαζόταν» να φθάσουν οι Ιταλοί στα Ιωάννινα.
 Το καθήκον της 8ης Μεραρχίας δεν ήταν η υπεράσπιση της Ηπείρου, αλλά η εξασφάλιση διαβάσεων! 
Το επιτελείο της Μεγάλης Βρετανίας την παραμονή της επίθεσης απεύθυνε στον μέραρχο Κατσιμήτρο το εξής μήνυμα : 
«Η δύσκολη θέση της Μεραρχίας μας είναι γνωστή. Με την υπάρχουσα αριθμητική υπεροχή του εχθρού, η κυβέρνηση δεν αναμένει νίκες από τη Μεραρχία. Αναμένει, όμως, ότι η Μεραρχία θα περισώσει την τιμήν των όπλων»! Αντίθετα ο Κατσιμήτρος στην Ημερήσια Διαταγή του στις 30/10/1940 τόνιζε : 
« από σήμερον η Μεραρχία κατέχει την ωργανωμενην τοποθεσίαν δι' όλων των δυνάμεών της. Επί της τοποθεσίας ταύτης θα δοθή ο αποφασιστικός αγών προς τον εχθρόν. Ο αγών θα διεξαχθή μετά πείσματος και επιμονής ακαταβλήτου. Άμυνα καρτερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα εις ουδένα να υπάρχη περί υποχωρήσεως. Ήδη πάντες, από του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας μέχρι και του τελευταίου στρατιώτου, θα αγωνισθώμεν επί των θέσεών μας. Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι υπερασπιζόμενοι αυτά...»

 «Άμυνα μέχρις εσχάτων», και «Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι» Αυτό ήταν το «δόγμα Κατσιμήτρου», που στις 30 Οκτωβρίου 1940, σε πλήρη αντίθεση με τους ηττοπαθείς της Μεγάλης Βρετανίας έριξε πρώτος το σύνθημα της αντεπίθεσης.

 «Αξιωματικοί και Οπλίται, κρατήσατε σταθερώς και αποφασιστικώς τας θέσεις και έχετε πάντοτε το βλέμμα προς τα εμπρός, διότι εντός ολίγου θα αναλάβωμεν αντεπίθεσιν ίνα εκδιώξωμεν τον εχθρόν εκ του πατρίου εδάφους το οποίον εμόλυνεν δια της παρουσίας του... Εγγύς είναι η ημέρα καθ' ήν ο άνανδρος και δειλός εχθρός θα ριφθεί εις την θάλασσαν. Κρατήστε ισχυρώς τας θέσεις και τούτο θα πραγματοποιηθεί συντόμως. Η παρούσα να κοινοποιηθεί εις άπαντας τους υφ' υμάς Αξιωματικούς και οπλίτας»

Αυτός ήταν ο Κατσιμήτρος. Ο Κατσιμήτρος, που δεν μίλαγε απευθείας με τον Παπάγο, την παραμονή του πολέμου, στις 27 Οκτωβρίου , σε τηλεφωνική του επικοινωνία με το αντισυνταγματάρχη Κορώζη στο Κέντρο διαβιβάσεων του ΓΕΣ είχε πει : «Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν. 
Η Μεραρχία θα επιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα συμφώνως προς διαταγάς . Δύναμαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι». 

Ο Λιούμπας άλλωστε που ακολουθούσε το σχέδιο Παγαγου- Πάλετετ, εγκατέλειψε το μέτωπο και υποχώρησε στον Άραχθο.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οπότε και ο Κατσιμήτρος φρόντισε να μην πάρουμε Βόρειο Ήπειρο, Σκόπια, Βόρεια Θράκη, Μικρά Ασία και Κύπρο αλλά να πάμε να σκοτωθούμε στην Νορμανδία για να σωθεί η Σοβιετική Ένωση και να έχουμε εδώ τις ναζιστικές μεραρχίες Αλβανών, Σκοπιανών και Βουλγάρων οι οποίοι δεν ήταν αρκετά ηλίθιοι να αντισταθούν στους Γερμανούς και αφού μας κατέασφαξαν επί κατόχης εξασφάλισαν τα εδάφη τους από αυτούς που ήταν στην Νορμανδία επειδή "οι καιροί ήσαν ταραγμένοι".

Ε ρε στυλιάρι που θέλετε η γενιά του Κωλοτεχνείου Σπύρο.

NIONIOS ME NIONIO είπε...

Eξήγησέ μας Ανώνυμε ιστορικέ εσύ πότε και ποιοι Ελληνες πηγαν στη Νορμανδία και πολέμησαν για τη Σοβ Ενωση.Επρεπε κατα τη γνώμη σου να πουμε το (σφαξε με αγα μου να αγιάσω?)