24/10/19

ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑ- ΞΕΝΟΙ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Φθινόπωρον εις τούς 7°C παρά τάς Σκανδιναυϊας. 
«Εσείς οι Γραικοί έχετε τήν μανία νά ασχολείσθε μέ λέξεις καί νά τά λέτε όλα γραικικά», έχομε ακούσει νά λέγεται καί εις τήλε-οπτικά προγράμματα καί αλλού. Παλαιότερον ήτο σύνηθες να λέγεται ό,τι σκωπτικόν άσμα τών «παρα-ξένων» ή καρα-ξένων, αλλά ποτέ φίλων τής Ελλάδος καί κανείς να μήν αντιδρά. Οπωσδήποτε όμως πρόκειται περί ασχολίας πολλών Ελλήνων, καί εύχομαι νά γίνη ασχολία περισσοτέρων Ελλήνων έστω εις πρός διασκέδασιν. 
Διότι πρόκειται περί «ασχολίας» είτε παιχνιδιού πού ευωχεί εϊτε τέρπει δεκάδες εκατομμύρια σήμερον εις όλον τόν κόσμον. 
Καί αυτό ...Ελληνικόν κόλπον είναι!
 Εις τά Σουηδικά σχολεία (λύκεια) δίδεται η εξής ερώτησις: 
Τί εδιάβαζεν τό 80% τού Σουηδικού λαού τό 1800; Η απάντησις είναι: «Τήν Κατήχησιν»!
 Ένα φυλλάδιον τών καθολικών τού «πάπα», καί τών μετέπειτα, διαμαρτυρομένων.
 Άραγε τί συνέβη, είτε τί «μεσολάβησε» από 1800 καί ο Διαφωτισμός έλαβεν διαπλανητικάς διαστάσεις; 
Η απάντησις εδόθη από τήν αρχαιολογικήν σκαπάνην.
 Η σκαπάνη ανέσυρεν, λόγου χάριν 400.000 σελίδων χάρτου καί παπύρων εις τό Αρτεμίσιον τό 1870, υπό τόν Γουντς (Woods).
 «Με τήν ανακάλυψιν αρχαίων κειμένων εδόθη τό έναυσμα της τεχνολογικής αναπτύξεως», έγραψεν Σουηδός Υφηγητής Πανεπιστημίου εις εργασίαν/άρθρον του τό 2008, τήν οποίαν εδημοσίευσεν η εφημερίς Svenska Dagbladet τής Στοκχόλμης (Σβένσκα Νταγκμπλάντετ).
 Βεβαίως εις τό Ιντερνετ καί σέ χιλιάδες βιβλία (ήδη από τό 1500 ανά τόν κόσμον) έχουν γίνει μελέται, επιστημονικαί έρευναι κλπ από τήν πτώσιν τής Κωνστινουπόλεως. Καί όλα αυτά τά κείμενα είτε είναι εις τήν Αλεξανδρινήν Ελληνικήν είτε εις τήν Λατινικήν Ελληνικήν. Άρα συνυπεύθυνοι διά τήν κατασκευήν τών πόλεων – τεράτων τού 1900 είναι καί όσοι απεκάλυψαν εις τούς βαρβάρους τών χρηματιστηρίων τά μυστικά τής τεχνολογίας. 
Μυστικά κρύβονται εις τά γράμματα, τά Ελληνικά, εις τά κείμενα τής Ελληνικής Γραμματείας. Οι κώδικες όμως τής Ελληνικής Γραφής καί τής σημερινής φιλοσοφίας έχουν ερμηνευθεί λάθος καί συνεχίζουν παραχαράσσονται μέ συνέπεια τήν λεγομένην «καταστροφήν» τής ζωής καί τής ανθρωπίνης κοινωνίας επί της γής. «Πληθύνεσθε,» λοιπόν καί «αυξάνεσθε»! 
Ήθελα νά μετρήσω πόσα τρισεκατομύρια υπολογίζουν νά αρπάξουν οι επί τής γής κηφήνες, τοκογλύφοι καί τά λογής παράσιτα μέ τήν αύξησιν τού πλυθυσμού της γής. Λοιπόν, «Εμπρός, της γης οι κολασμένοι Της πείνας σκλάβοι εμπρός». Κολασμένοι εν τω μεταξύ θεωρούνται οι έχοντες διαπράξει κολάσιμον πράξιν. Εγκλήματα, δολοφονίας, ληστείας, προδοσίας κλπ. 
Άρα οι ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ οι οποίοι συνθέτουν τραγούδια εξεγέρσεων διαφόρων δολοφόνων, ας προσέχουν. 
Ας προσέχουν εν πρώτοις τήν ακεραιότητά των καί τήν περιουσίαν των. 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα  

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΨΑΛΑ ΤΗΗ ... ΠΑΛΕΥΕΙΣ ;

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα.
Σπύρο εδώ και καιρό, μετά το καλοκαίρι, δεν μπορώ να σας ακούσω μέσω του κινητό ή του υπολογιστή. Όχι μόνο εσένα, αλλά όλον τον σταθμό, αν τύχει και ακούσω. Μου βγάζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση. Ξέρεις κάτι;

ΠΑΟΚ Σεπόλια

18 Ιουνίου του 1943: Η ίδρυση των Αντικομμουνιστικών Ταγμάτων Ασφαλείας που είχαν ως πρότυπο τα Δημοκρατικό Τάγματα

Από τον Μάρτιο του 1942, με την έγκριση των Αρχών Κατοχής , οι Νομαρχίες είχαν αρχίσει να χορηγούν άδειες οπλοφορίας σε επιλεγμένα άτομα, τα...