10/10/19

Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Φθινόπωρον εις τούς 0°C παρά τάς Σκανδιναυϊας. 
Οι χειμερινοί κολυμβηταί ενεδύθησαν σκελέα δράσεως. Οι άλλοι εμείς φυτεύομεν κρόμυα καί βολβούς ανθέων.Ορχιδέας μή λησμονητέας προσφυούσης Οκτώβριον εις υγρόν κήπον ή αγρόν. Όπερ μεταφράζεται προς Ψυχαριστάς: 
Να μη ξεχάσουμε την αρχιδιά! Τον Οχτώβρη τη χώνουμε γιά να φυτρώσει σε μουσκεμένο γκήπο ή χωράφι! 
Ας αφήσωμεν όμως τα αστεία περί Κριαρά καί λοιπών ηλιθίων πρός στιγμήν διότι ο εξ Ανατολών διαχρονικός εχθρός, έχει οπλίσει τόν διεστραμμένον εγκληματία, τόν τούρκον, εναντίον τών Κούρδων. 
Επικρατεί κλίμα 1974. 
Νέα γενοκτονία επίκειται. Αρμένιοι, Έλληνες καί τώρα οι Κούρδοι. Καί μάλιστα διά τής εισβολής εις άλλην χώρας τής Συρίας. 
Καί όλα αυτά πρό τής αναγνωρίσεως Κουρδικού κράτους καί τής αναγνωρίσεως τού καθεστώτος Άσσαντ. 
Πρίν προλάβει η Συρία καί ανοικοδομηθεί. 
Σκοπός των τούρκων πάντοτε θεωρείται η ΥΦΑΡΠΑΓΗ τών πηγών ενεργείας τής περιοχής τών Κούρδων πρός όφελος τρίτων πάντοτε (Αθεάτων).
 Οι οποίοι Τρίτοι εκίνησαν τήν όλην υπόθεσιν τόν Ιανουάριο 2011. 
Οι Χίλαρι/Ομπάμες είχαν αναθέσει τήν επιτήρησιν τών περιοχών εις τήν τουρκιάν. Η χρονική στιγμή είναι επιλεγμένη μετά προσοχής. Φθινόπωρον, ακριβώς όπως έγινε επί παραδείγματι καί τό 1922. Τότε έφθασαν εις τό εκπνεόμενον Οθωμανικόν κράτος 20.000 μπολσεβίκοι, ενώ είχεν καλεσθεί καί ο ορεινός Κουρδικός στρατός.
 Δύο μεραρχίαι Κουρδικαί κατέφθασαν περί τά τέλη Αυγούστου καί ήρχισαν τήν σφαγήν Ελληνικών πληθυσμών καί καταδίωξιν τού υπάρχοντος Ελληνικού Εθνικού στρατού (2 Σεπτεμβρίου 1922 έως τά τέλη τού 1922). 
Οι φίλοι λοιπόν των Κούρδων, οι αλαζονικοί καί διεφθαρμένοι τούρκοι, ως ελεγκταί καί επιτηρηταί τής ευρυτέρας περιοχής, Μικράς Ασίας καί Μέσης Άνατολής, εστράφησαν εναντίον τών φίλων των, τών Κούρδων. 
Τότε είχαν υποσχεθεί εις τούς Κούρδους «Αυτονομίαν». Ποίοι όμως είναι εις τήν πραγματικότητα οι έχοντες εις Κατοχήν τήν Μικράν Ασίαν;
 Είναι οι τραχείς ασιάται μέ τό φονικόν βλέμμα τών τουρκμένων συγγενών αυτών. Εξαδελφων τού παρανοϊκού δολοφόνου Τζένκινς Κχάν.
 Είναι οι ενίοτε δειλοί εισβολείς οι οποίοι από τό 1000 μεχ επιτίθενται εναντίον αδυνάτων κοινωνιών. Όπως οι προγονοί των επετίθεντο κατά τών καραβανιών τού εμπορικού κόμβου τής Μετάξης. 
Τό συνονθύλευμα αυτών τών ασιατκών συμμοριών ήδη από τήν απαρχήν επετίθετο κατόπιν εντολής είτε αμοιβής.
 Οπότε ο διαχρονικός εχθρός πρέπει νά αναζητηθή εις περίοπτα «σαλόνια». 
Τό τί επιχειρείται από τριακονταετίας εις τήν περιοχήν είναι εύκολον νά γίνη αντιληπτόν. Τουρκμένοι έποικοι εγκαθίστανται εις τά σύνορα με τήν Συρίαν. Στρατόπεδον εκπαιδεύσεως δημιουργείται υπό Ομπάμα/Κλίντον εις τουρκίαν (έκλεισεν υπό Ομπάμα) καί νοτίως τής Δαμασκού (έκλεισεν υπό Ντ. Τράμπ). Πετρέλαια από ισλαμιστάς πρός τουρκίαν. 
Χιλιάδες μικρά παιδιά πολέμου προς τουρκίαν «σφαζονται» διά όργανα μεταμοσχεύεως. Αλλά τό μέγα ερωτηματικόν είναι αι ερωτοτροπίαι τών Ρώσσων καί η πώλησις όπλων πρός τουρκίαν.
 Εάν όμως είχεν εισακουσθεί η φωνή τού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη (νά μήν μείνει τούρκος ζωντανός εις την περιοχήν), η ευρυτέρα περιοχή ήθελεν απαλλαγεί από τόν τούρκον. 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα  

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι Κούρδοι είναι αριστεριστές μαοϊκοί για αυτό και η συμπάθεια από τους εγχώριους μπολσεβίκους των μέσων , αλλά και άλλων στην Δύση.

Ο επικεφαλής της ρωσικής FSB ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στην τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα Crocus

  Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας συμμετείχε στην τρομοκρατική επίθεση στο "ΣίτυΧωλ του Κρόκους...