30/10/19

30 Οκτωβρίου 1940. Την Τρίτη ημέρα του Πολέμου οι 300 του Κατσιμήτρου και του Βραχνού έγραψαν Ιστορία και είπαν ΟΧΙ στον Παπάγο και στην ηττοπάθεια των αργυρώνητων των Αθηνών

Ο Χαράλαμπος Γ. Κατσιμήτρος, ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας, ως νέος Λεωνίδας διέταξε Άμυνα μέχρις εσχάτων , τονίζοντας ,«Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι», και ταυτόχρονα έριξε το σύνθημα «θα τους ρίξουμε στη Θάλασσα». Την ίδια ημέρα ο Βασιλειος Βραχνός ανέλαβε τη διοίκηση του μετώπου της Πίνδου, ανασυγκρότησε το διαλυμένο απόσπασμα και διέταξε αντεπίθεση.

Στις 30 Οκτωβρίου 1940, την τρίτη ημέρα του Πολέμου, ο Υποστράτηγος Χαράλαμπος Γ. Κατσιμήτρος, εξέδωσε την ακόλουθη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ.

ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ. ΓΡΑΦ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Αριθ. Πρωτ. 30904 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ «Λήξαντος του προκαλυπτικού αγώνος, από σήμερον η Μεραρχία κατέχει την ωργανωμενην τοποθεσίαν δι' όλων των δυνάμεών της. Επί της τοποθεσίας ταύτης θα δοθή ο αποφασιστικός αγών προς τον εχθρόν. Ο αγών θα διεξαχθή μετά πείσματος και επιμονής ακαταβλήτου. Άμυνα καρτερά επί των θέσεών μας μέχρις εσχάτων. Ουδεμία ιδέα εις ουδένα να υπάρχη περί υποχωρήσεως. Μέχρι τούδε τα προκαλυπτικά τμήματα συνεπτύσσοντο συμφώνως τω σχεδίω Υποχωρητικού Ελιγμού.
 Ήδη πάντες, από του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας μέχρι και του τελευταίου στρατιώτου, θα αγωνισθώμεν επί των θέσεών μας. Και εν ανάγκη θα πέσωμεν όλοι υπερασπιζόμενοι αυτά...»
 «Μαχόμεθα εναντίον εχθρού υπούλου και ανάνδρου όστις άνευ ουδεμιάς αφορμής μας επετέθη αιφνιδιαστικώς ίνα μας υποδουλώσει. Μαχόμεθα δια τας εστίας μας και τας οικογενείας μας και δια την ελευθερίαν μας. Αξιωματικοί και Οπλίται, κρατήσατε σταθερώς και αποφασιστικώς τας θέσεις και έχετε πάντοτε το βλέμμα προς τα εμπρός, διότι εντός ολίγου θα αναλάβωμεν αντεπίθεσιν ίνα εκδιώξωμεν τον εχθρόν εκ του πατρίου εδάφους το οποίον εμόλυνεν δια της παρουσίας του... Εγγύς είναι η ημέρα καθ' ήν ο άνανδρος και δειλός εχθρός θα ριφθεί εις την θάλασσαν. Κρατήστε ισχυρώς τας θέσεις και τούτο θα πραγματοποιηθεί συντόμως. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί εις άπαντας τους υφ' υμάς Αξιωματικούς και οπλίτας».

Ο θρασύδειλος και άκαπνος διαγγελέας Παπάγος, από την Μεγάλη Βρετανία δεν έδωσε διαταγή υποχώρησης, στον Κατσιμήτρο, αλλά τον «συμβούλευσε» , να διατάξει εκείνος την υποχώρηση, διότι, στις μάχες της 28ης και 29ης Οκτωβρίου, στον τομέα της Πίνδου, το απόσπασμα Δαβάκη δεν μπόρεσε ν’ αναχαιτίσει την επίθεση της Μεραρχίας «Τζούλια», και είχε δημιουργηθεί ρήγμα, στην κοιλάδα του Αώου, στο πλευρό του θεάτρου επιχειρήσεων Ηπείρου, και τα ιταλικά τμήματα έφθαναν ως τη Σαμαρίνα, το Δίστρατο και τη Βωβούσα. Ο Παπάγος από τη Μεγάλη Βρετανία με προσωπική διαταγή προς τον διοικητή της VIII Μεραρχίας, που διαβίβασε ο συνταγματάρχης Κορώζης, έλεγε τα ακόλουθα: 
«Να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι η αποστολή της Μεραρχίας είναι η κάλυψη του θεάτρου της Δυτ. Μακεδονίας από την γενική κατεύθυνση Ιωάννινα-Ζυγός και η απόφραξη των δρομολογίων από την Ήπειρο προς Αιτωλοακαρνανία (…)… Ο κίνδυνος εχθρικής απειλής από της περιοχής Πρεβέζης υφίσταται και δέον να εξασφαλίσετε… τα νώτα σας….. Οι Προσπάθειές σας για την διεκδίκηση εθνικού εδάφους στην Ήπειρο, δεν πρέπει να σας οδηγήσουν στην φθορά των μέσων, έτσι ώστε να κάνουν προβληματική την εκπλήρωση της πιο πάνω αποστολής».

 Η διαταγή Παπάγου υλοποιούσε το «Επιτελικό» (Παπαγικού) σχεδίο», που, «δεν ανέμενε παρά της VIII Μεραρχίας νίκας…αλλά ανέμενε εκ ταύτης να σώσει την τιμήν των ελληνικών όπλων.
 Για τον Παπάγο «Η απώλεια του εθνικού εδάφους δεν θα είχε τόση σημασία, όση θα είχε η αποκοπή δυνάμεων Ηπείρου και Δ. Μακεδονίας από των προς Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία συγκοινωνιών». 
Το καθήκον της VIII Μεραρχίας για τον Παπάγο, δεν ήταν η υπεράσπιση της Ηπείρου, αλλά η εξασφάλιση των διαβάσεων! Και εγκατέλειπε τους ορεινούς όγκους της Ηπείρου, της Πίνδου για να καλυφθεί «όπισθεν των ποταμίσκων», του Αράχθου και του Αλιάκμονος, ακολουθώντας το "γαλλικό δόγμα" της μάχης στις όχθες των ποταμών.

 Απέναντι στην ηττοπάθεια των αργυρώνητων των Αθηνών και του θρασύδειλου και άκαπνου και πραξικοπηματία Παπάγου, ο υποστράτηγος Χαράλαμπος Γ. Κατσιμήτρος είπε το δικό του ΟΧΙ και στους Ιταλούς και στον Παπάγο και έριξε το σύνθημα , «Θα τους ρίξουμε στη Θάλασσα». 

Το επιτελείο του Κατσιμήτρου το αποτελούσαν : Ο διοικητής πυροβολικού της Μεραρχίας συνταγματάρχης Π. Μαυρογιάννης, ο άνθρωπος που επιμελήθηκε την οργάνωση του εδάφους στη ζώνη ευθύνης της μεραρχίας. Ο διοικητής της III ανεξάρτητης Ταξιαρχίας Πεζικού Συνταγματάρχης Πεζικού Δημήτριος Γιατζής, Αρχηγός Πεζικού Μεραρχίας ήταν συνταγματάρχης Γεώργιος Ντρες, Διοικητής 4ου Συντάγματος Πεζικού, ήταν ο συνταγματάρχης Κ. Παπαδόπουλος, ο διοικητής του 40ου Συντάγματος Ευζώνων συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος, ο διοικητής του 42 Συντάγματος Ευζώνων Συνταγματάρχης Ιπποκράτης Παπαδημητρόπουλος.

 Το μέτωπο της Θεσπρωτίας το είχε αναλάβει ο Παπαγικός υποστράτηγος Λιούμπας , που εγκατέλειψε τη θέση του προ του εχθρού, ακολουθώντας τις εντολές του Παπάγου, και άφησε ακάλυπτο το πλευρό του Κατσιμήτρου. 
Ο Λιούμπας άλλωστε παραδόθηκε αμαχητί στους Γερμανούς στην Θεσσαλονίκη ως διοικητής της 19ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας. 

Στις 30 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, έφτασε πεζοπορώντας στο Επταχώρι, 
ο έτερος Λεωνίδας, ο διοικητής της Ι Μεραρχίας, Βασίλειος Βραχνός και ανέλαβε τη διοίκηση του μετώπου στην Πίνδο. Ο Βραχνός βρήκε τα ελληνικά τμήματα σε διάλυση. Έδωσε διαταγή να επισκευαστεί η γέφυρα του Επταχωρίου, η οποία είχε ανατιναχτεί με διαταγή του Δαβάκη, να εγκατασταθεί εκεί φρουρά και να συλλαμβάνει τους φυγάδες. Διέταξε να ανασυγκροτήσουν τα τμήματά τους οι Κ. Δαβάκης και Αθ. Πανταζής και να συσταθεί Στρατονομία. Ζήτησε επίσης να αποσταλεί δικαστικός σύμβουλος για να λειτουργήσει στρατοδικείο. Αμέσως το κλίμα άλλαξε και επανήλθε πειθαρχία και τάξη στο απόσπασμα . Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 30ης Οκτωβρίου, ο Βραχνός ανακοίνωσε την απόφασή του για αντεπίθεση εναντίον της ιταλικής Μεραρχίας Τζούλια, η οποία ήδη είχε εισχωρήσει αρκετά μέσα στην οροσειρά της Πίνδου παρακάμπτοντας το Επταχώρι και την ελληνική γραμμή άμυνας, για να ανακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ιταλών. Αυτή ήταν η πρώτη ελληνική διαταγή για επιθετική ενέργεια.

 Στο μέτωπο, στις 30 Οκτωβρίου, έγιναν οι πρώτες αερομαχίες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου .Δύο Henschel του 3/2 Ανεξάρτητου Σμήνους Στρατιωτικής Συνεργασίας, ενώ εκτελούσαν αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από το μέτωπο, δέχθηκαν επίθεση από πέντε Fiat CR.42. Τα ιταλικά πυρά διέτρησαν τον κινητήρα του ενός Henschel και πλήγωσαν θανάσιμα τον παρατηρητή Ανθυποσμηναγό Ευάγγελο Γιάνναρη, ο οποίος ήταν ο πρώτος νεκρός της πολεμικής αεροπορίας το 1940 . Ο χειριστής Αρχισμηνίας Τσάντας, ελαφρά τραυματισμένος, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ΒΑ της Καστοριάς. Στη συνέχεια οι Ιταλοί καταδίωξαν το δεύτερο Henschel Ηs 126, το οποίο, δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στη βάση του. Ο χειριστής Ανθυποσμηναγός Λάζαρος Παπαμιχαήλ και ο πυροβολητής Σμηνίας Γεμενετζής Κων/νος έπεσαν μαχόμενοι.

 Το βράδυ της 30ης Οκτωβρίου, ο Ι. Μεταξάς κάλεσε στο Γενικό Στρατηγείο στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» τους εκδότες και τους αρχισυντάκτες των εφημερίδων και ζήτησε τη στήριξη τους. Για την ομιλία του εκεί, δεν έγραψε ποτέ κανείς . Ούτε ο αρμόδιος Νικολούδης Το κείμενο που εμφάνισε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, το 1960, είναι 100% πλαστό και χαλκευμένο, και φτιάχτηκε για να υποστηρίξει την αποδοχή του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώματος από τον Γεώργιο και τον Παπάγο.

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Κατσιμήτρος στο βιβλίο του η Ήπειρος προμαχούσα αναφέρει πως ήδη προ της ενάρξεως του πολέμου οι Ιταλοί κοροιδευτικά έλεγαν για την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα πως πέφταν οι λίρες βροχή από τους Εγγλέζους.
Δεν μπορούμε να θεωρούμε τον Μεταξά ως άβουλο ή χαζό που δεν γνώριζε πως η χώρα ήταν κατ ουσία βρεττανική αποικία. Από την στιγμή που είπε το ΟΧΙ έμπαινε μπροστά το βρεττανικό σχέδιο εμπλοκής της Ελλάδας στον μεγάλο πόλεμο.
Μπορούσε να μην το πει αν και κατά πάσα πιθανότητα εφόσον το επιχειρούσε θα τον αυτοκτονούσαν από τότε.
Και μόνο η δολοφονία του βέβαια αποδεικνύει πως οι Εγγλέζοι δεν τον εμπιστεύονταν πλέον.
Κύριε Χατζάρα θα ήθελα να μου απαντήσετε αν υπάρχει πιθανότητα η Έλλη να βυθίστηκε από τους Άγγλους χρησιμοποιώντας βέβαια τις ιταλικές τορπίλες κομμάτια των οποίων βρέθηκαν. Τουλάχιστον οι Ιταλοί τους Εγγλέζους κατηγόρησαν για τον τορπιλισμό.

Ανώνυμος είπε...

Είπαν ένα μεγάλο ΝΑΙ στον καπιταλισμό, στον κομμουνισμό, στην Βαϊμάρη, στην αποσύνθεση, στις τράπεζες και την Παγκόσμια Κυβέρνηση. Μετά πήγαν και από Νορμανδία μεριά.

Το πργματικό ΟΧΙ το είπαν Αλβανοί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι και Τούρκοι οι οποίοι πιστεύουν στα εθνικιστικά φυλετικά καθαρά κράτη, πετάνε όξω με τις κλωτσιές τους λαθραίους και δεν συμμετέχουν στις πάσης φύσεως εκφυλιστικές ανωμαλίες της ΕΕ, του ΟΗΕ, των ΗΠΑ κλπ κλπ κλπ

Ανώνυμος είπε...

Σπύρο, στην παρέλαση της 28ης έγινε της Βαϊμάρης με τα κορίτσια που χορεύανε και ξεφτιλίσανε τους γραικύλους αγγλόφιλους κομμουνιστές.....θα είχανε περάσει και αυτές από την Νορμανδία....χαχαχαχαχαχαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Άλλος από'δω! Καλά, δεν γνωρίζεις ότι οι Μουσολίνι και Τσιανο έπαιζαν το "παιχνίδι" των αγγλων; Το γεγονός δηλ.οτι οι αλβανοι π.χ. άφησαν τον Μουσολίνι να καταλάβει το έδαφός τους και να το χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στην Ελλάδα ώστε να την αναγκάσει να βγει στον πόλεμο, εσύ το θεωρείς ΟΧΙ;Και γιατί νομίζεις ότι ο Μεταξάς ΗΘΕΛΕ ΔΙΑΚΑΩΣ να συνάψει ειρήνη με τον Άξονα αμέσως μετά την νίκη του ελληνικού στρατού επί του Μουσολίνι; Και το γεγονός ότι οι αλβανοι είναι "τσιράκια" του ΝΑΤΟ και χασισεμποροι, εσύ το θεωρείς ΟΧΙ; Έχετε ξεσαλώσει τελείως ορισμένοι; Σας έχει χτυπήσει το ευρώ κατακούτελα;

Ανώνυμος είπε...

Κρίμα τόσοι άνθρωποι καλοί και γενναίοι έπεσαν μαχόμενοι , για να πάρουν τα όπλα των Ιταλών το 1944 οι κατσαπλιάδες εαμο-βούλγαροι και αλβανο-κοσσοβάροι.

Ανώνυμος είπε...

Αποδείχθηκε ότι και η ίδια η ηγεσία της Ιταλίας δούλευε για τους αθεατους. Ειμασταν προγραμμενοι για αποδεκατισμο.

Επίσης το φουσκωμα του μεταξά ως υπόδειγμα εθνάρχη στρατηλατη είναι υπερβολικό. Όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνώριζαν ότι η χώρα ήταν ανέκαθεν προτεκτορατο των σιωνιστων και των μασωνων (και εξακολουθεί να είναι) . Είναι σαν να ήθελε να κάνει συμμαχία ο Κωστάκης με την Ρωσσια. Αφού είσαι διάτρητος από παντού, που πας ρε καραμητρο;
Τουλάχιστον πρέπει να είχε αγαθή πρόθεση, αλλά σε τέτοιο επίπεδο κρίνεται από το αποτέλεσμα πάντα.

Σφοδρές μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για το Τσασόβ Γιαρ. Η Πόλη θα απελευθερωθεί στο εγγύς Μέλλον

  Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές μεταδίδουν ότι «διεξάγονται μάχες σπίτι με σπίτι και δρόμο με δρόμο  στη νότια πλευρά, του Chasοv Yar»  κα...