24/9/10

Συμβάσεις και προμήθειες

Όπου υπάρχει συμβόλαιο υπάρχει και προμήθεια.

Αυτό είναι νομοτέλεια του Συστήματος.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ἐκκλησιομάχος
ὑποψήφιος δήμαρχος
Ἀνεκοινώθη ὅτι τό κυβερνῶν
κόμμα καθώς καί ἄλλαι πολιτικαί κι-
νήσεις τῆς Ἀριστερᾶς προβάλλουν
καί στηρίζουν ὡς ὑποψήφιον Δή-
μαρχον Ἀθηναίων τόν κ. Γεώργιον
Καμίνην, μέχρι πρότινος «Συνήγο-
ρο τοῦ Πολίτη». Ὁ κ. Καμίνης εἶναι
νομομαθής, δυστυχῶς ὅμως ἐχρη-
σιμοποίησε τάς γνώσεις του διά νά
πλήξη τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ἑλλη-
νορθόδοξον ταυτότητα τοῦ λαοῦ
μας. Αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν
κατάργησιν τῆς Ἐξομολογήσεως
εἰς τά Σχολεῖα. Μέ τό ψευδές ἐπι-
χείρημα ὅτι δῆθεν καταπιέζονται οἱ
μαθηταί ἀπό τήν παρουσίαν τῶν
ἱερέων ἔστειλε σύστασιν-ἐντολήν
πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τό
2007 καί ἐπέτυχε τήν πλήρη ἔξωσιν
τῶν κληρικῶν ἀπό τά Δημόσια Σχο-
λεῖα. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι καί εἰς τήν
Κύπρον ὑπάρχει Συνήγορος τοῦ
Πολίτη (Ἐπίτροπος Διοικήσεως),
ἀλλά ἐκεῖ ἡ Ἐξομολόγησις γίνεται
κανονικῶς εἰς τά Σχολεῖα διά
ὅσους μαθητάς τό ἐπιθυμοῦν. Ἡ
προσωπική ἐμπάθεια τοῦ κ. Καμίνη
ἀπεστέρησε ἀπό τούς μαθητάς καί
τάς μαθητρίας τῆς Ἑλλάδος τό δι-
καίωμα νά ἐξομολογοῦνται προαι-
ρετικῶς εἰς τό χῶρον τοῦ Σχολείου
κατά τάς παραμονάς τοῦ Πάσχα καί
τῶν Χριστουγέννων. Ὁ ἴδιος πάλιν
ὁ κ. Γ. Καμίνης ἀνεστάτωσε τήν
ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τό 2009
ἐπιμένων νά ἀπαλλάσωνται ἀπό τά
Θρησκευτικά ἀκόμη καί Ὀρθόδοξοι
μαθηταί, ἐνῶ τό Συμβούλιον τῆς
Ἐπικρατείας εἶχε δώσει αὐτό τό δι-
καίωμα μόνον εἰς τούς ἀλλοθρή-
σκους καί ἑτεροδόξους. Ὁ κ. Γε-
ώργιος Καμίνης ἐπέδειξε συμπερι-
φοράν Ἐκκλησιομάχου καί οἱ δη-
μόται τῶν Ἀθηνῶν ἄς τό ἔχουν ὑπ᾽
ὄψιν των, ὅταν θά ψηφίσουν τήν
7ην Νοεμβρίου τ.ἔ

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζάρα, οι ελεεινοί φασίστες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο μπλόγκ της Αφροδίτης Αλ Σαλέχ http://afroditealsalech.blogspot.com/ Να συμπαρασταθούμε στην κοπέλλα γιατί κάνει έργο. Διαβάστε τι της γράφουν τα βρωμερά υποκείμενα και εκείνη τα δημοσιεύει!
Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Αλ Ψωλεχ μωρο μου συγκινηθηκαμε και μεις οι φασιστες απο το αρθρο σου...
Ναι αληθεια σου λεω.... μα τον Αλαχ...εμενα μου εχει σηκωθει τωρα απο την συγκινηση.
Θαρθεις να μου τον γλυψεις να χυσω στη μαπα σου και να τα καταπιεις ολα τα φασιστικα σπερματα μου?
Αμα θες μετα σου ριχνω και εναν πουτσο στο κολαρακι σου.
Ε τι λες μωρο μου???

Ελληνας Φασιστας Ρατσιστης

23 Σεπτεμβρίου 2010 12:21 μ.μ.


Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ΑΛ ΨΩΛΕΧ ΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΣΚΙΣΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΗ ΚΟΛΑΡΑ ΣΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ ΓΑΜΙΑΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΨΩΛΑΡΕΣ ΜΑΣ.
ΕΛΑ ΜΩΡΟ ΜΟΥ ΜΗ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΑ...

ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

22 Σεπτεμβρίου 2010 3:46 π.μ.