7/9/10

Το οικονομικό Ναυάγιο των ανίκανων και ηλιθίων

343% πάνω ο Ελληνικός Πληθωρισμός από την Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα της ύφεσης , τον Αύγουστο των εκπτώσεων, ήταν 5,5%. Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του Αυγούστου 2010 προς τον αντίστοιχο Δείκτη Αυγούστου 2009 προκύπτει αύξηση 5,5%, έναντι αύξησης 0,8% κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008. Στην υπόλοιπη ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν 1.6%, από 1,7% τον Ιούλιο.
Η διαφορά Ελλάδας-Ευρωζώνης ,ενώ έχουμε το ίδιο νόμισμα είναι 343%.
Στη Γερμανία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,9%.Στην Ελλάδα ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ) του Αυγούστου 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2009 παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.Η διαφορά «ανταγωνιστικότητας» με την Γερμανία, είναι 622%.


Συνεχίστηκε και τον Ιούλιο η εκροή καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος Ιουλίου το υπόλοιπο των καταθέσεων των νοικοκυριών μειώθηκε στα 177,8 δισ. ευρώ από 179,05 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Ωστόσο όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ από το τέλος Δεκεμβρίου τα νοικοκυριά έχουν αποσύρει από τις τράπεζες περίπου 19 δισ. ευρώ, για να καλύψουν την διαφορά της αύξησης των δαπανων και της μείωσης των εσόδων. Οι καταθέσεις συνολικά επιχειρήσεων και νοικοκυριών από την αρχή του έτους έχουν μειωθεί κατά 26 δισ. ευρώ ή κατά 11%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: