22/7/09

ΑΠΤΟΗΤΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ

Ολοκληρώνεται σήμερα στή Βουλή η ψήφιση τού νόμου για τα καρτέλ ο οποίος βρίσκεται στην εντελώς αντίθετη φιλοσοφία και κατεύθυνση από ότι η νομοθεσία της ΕΕ .

Παρέχεται σκανδαλωδώς πλήρης κάλυψη τών συμφερόντων τών καρτέλ καί ολιγοπωλίων, υπάρχει πλήρης απουσία προστασίας τών θυμάτων τών καρτέλ δηλαδή τών καταναλωτών πολιτών. Εξασφαλίζεται πλήρης ασυδοσία τών μελών τού υποτιθέμενου θεματοφύλακα των συμφερόντων τού συνόλου τών πολιτών δηλαδή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ώστε η προστασία των οικονομικά ισχυρών να είναι ολοκληρωμένη καί ακίνδυνη.

-Η Ενωση θυμάτων καρτέλ καί μονοπωλίων μέ τόν διακριτικό τίτλο STOPCARTEL έχει εκφράσει από τήν ίδρυσή της τό 2006 τήν ανάγκη αναθεώρησης βασικών διατάξεων τού Αντιμονοπωλιακού νόμου 703/77 υποβαλοντας στό υπουργείο Ανάπτυξης κατά καιρούς τίς έγγραφες προτάσεις της, ώστε ο Αντιμονοπωλιακός νόμος καί η εφαρμογή του νά εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών πολιτών-καταναλωτών-φορολογουμένων γιά τούς οποίους δημιουργήθηκαν καί όχι τών ολίγων οικονομικά ισχυρών.

-Μέ εξαίρεση τήν πρόταση τού STOPCARTEL γιά αποπομπή τού ΣΕΒ από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία υιοθετήθηκε από τήν κυβέρνηση σας καί τήν οποία χαιρετίζουμε σάν τήν πρώτη κοινωνική νίκη τών Αντιμονοπωλιακών δυνάμεων της χώρας τίς οποίες εκφράζουμε, ουδεμία πρότασή μας περιελήφθη στό υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

-Η κυβέρνηση σας εκμεταλευόμενη τόν 5 μηνο Αντιμονοπωλιακό αγώνα πού διεξάγαμε υπό άκρως αντίξοες συνθήκες καί μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής μας στό δρόμο, κάτω από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού στήν Αθήνα,προώθησε εν κρυπτώ καί εν αγνοία τών πολιτών τό παραπάνω νομοσχέδιο, χωρίς να προηγηθεί δημόσιος διάλογος μέ τούς κατ'εξοχήν αρμόδιους κοινωνικούς φορείς όπως τίς Ενώσεις Καταναλωτών καί τήν Αντιμονοπωλιακή Ενωση STOPCARTEL.

-Αντίθετα γιά τό θεμελιώδες αυτό νομοσχέδιο η κυβέρνηση σας διαβουλεύτηκε μέ τούς φορείς τών μεγαλοβιομηχάνων, τραπεζιτών καί μεγαλεμπόρων, ώστε νά ακυρωθούν καί διά νόμου καί οι ελάχιστες συνατότητες πού είχαν απομείνει γιά τήν προστασία τών αδύναμων πολιτών καί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Γιά τούς λόγους αυτούς καταγγέλεται η κυβέρνηση σας καί καλείται όπως αποσύρει άμεσα τό νομοσχέδιο γιά νά τό θέσει σέ πραγματικό δημόσιο διάλογο.

-Τό STOPCARTEL ,όπως πράττει πάντοτε, δέν αρκείται σέ στείρα καταγγελτική πρακτική αλλά υπεύθυνα παρουσιάζει τίς θέσεις καί προτάσεις του, οι οποίες ενδεικτικά επί τού νομοσχεδίου τό οποίο πρέπει τώρα νά αποσυρθεί,είναι οι ακόλουθες:

1.Δέν περιέχεται διάταξη μετατροπής τών αδικημάτων καρτέλ καί μονοπωλίων σέ κακουργήματα, όπως ισχύει στίς προηγμένες χώρες, όπως καί διάταξη απαγόρευσης συμμετοχής καταδικασμένων φυσικών προσώπων γιά συμμετοχή σέ καρτέλ, σέ άλλα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κλπ.

2.Δέν περιέχει διάταξη πού νά ενσωματώνει τά συμπεράσματα τής Λευκής βίβλου γιά τίς αποζημιώσεις τών θυμάτων τών καρτέλ καί νά παραπέμπει σέ μέθοδο αυτομάτου υπολογισμού τής αποζημίωσης .

3.Δέν περιέχει διάταξη η οποία νά υποχρεώνει τά δικαστήρια πού κρίνουν παρεπιπτώντος τήν ύπαρξη καρτέλ η τήν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οικονομικής εξάρτησης νά αναβάλουν η αναστέλουν μέχρι έκδοσης αμετάκλητης απόφασης από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού καί τό Διοικητικό Εφετείο.

3α.Δέν παρέχει δικαστική καί φυσική προστασία μαρτύρων στούς καταγγέλοντες καρτέλ ιδιώτες καί μικρομεσαίους πού δέν αποτελούν μέλη τους, όπως προβλέπει τό πρόγραμμα επιείκιας γιά τά ισχυρές επιχειρήσεις, μέλη καρτέλ μέ αποτέλεσμα οι καταγγέλοντες νά κινδυνεύουν.

4.Δέν επαναφέρει την δυνατότητα φυσικών η νομικών προσώπων, τών Ενώσεων καταναλωτών καί Αντιμονοπωλιακών Ενώσεων περιλαμβανομένων, νά αιτούν λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρός αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στόν αιτούντα η στό δημόσιο συμφέρον (αρ.4 παρ.6 ν.2296/95 ).

5.Δέν θεσμοθετεί τή δυνατότητα υποβολής συλλογικής αγωγής αποζημίωσης από θύματα καρτέλ η ολιγοπωλίων η Ενώσεις θυμάτων καί Ενώσεις καταναλωτών.

6.Δέν προβλέπει τή συμμετοχή στήν ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπροσώπων τών Ενώσεων καταναλωτών καί τής Ένωσης θυμάτων καρτέλ.

Γιά τήν Ένωση θυμάτων καρτέλ καί μονοπωλίων STOPCARTEL

Γιώργος Κοσμόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

www.stopcartel.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: