ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

28/7/09

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

28-7-2009

Μέ κατεπείγουσα τροπολογία που κατετέθει στή Βουλή εν κρυπτώ,επιχειρεί η κυβέρνηση νά διασώσει μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία πού είναι υπό κατάρευση.Παράνομη η ρύθμιση, η οποία απαγορεύεται από τό κοινοτικό δίκαιο Ανταγωνισμού.


Σύμφωνα μέ σημερινό άρθρο πού δημοσιεύεται στήν εφημερίδα Οικονομία, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία τού κλάδου ζωής η οποία βρίσκεται υπό κατάρευση αποτελεί τό άμεσο αντικείμενο τροπολογίας διάσωσης πού κατατέθηκε εσπευσμένα στή βουλή εν κρυπτώ,γιά άλλη μία φορά, εν μέσω θερινών διακοπών.

Συγκεκριμένα οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνουν αμφιβολία για τον κίνδυνο κατάρρευσης μεγάλης εταιρείας, που σπεύδει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση:
1.Με την προτεινόμενη τροπολογία επιτυγχάνεται, αφενός ο εκσυγχρονισμός της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αφετέρου η παροχή στο Ελληνικό Δημόσιο της δυνατότητας παρέμβασης πρός αποσόβηση συστημικών κινδύνων που μπορεί να προκληθούν από την αφερεγγυότητα ιδιαίτερα σημαντικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
2.Ειδικά για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, από τα χαρτοφυλάκια ζωής υψηλής σπουδαιότητας, παρέχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα παροχής εγγύησης μέχρι του ποσού του από την ΕΠΕΙΑ προσδιοριζόμενου ελλείμματος του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάζεται.

Η παρέμβαση αυτή της κυβέρνησης στόν ιδιωτικό ασφαλιστικό κλάδο ειναι παράνομη, διότι κρατικές επιχορηγήσεις απαγορεύονται από τό κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού.

Καταγγελία τής ρύθμισης αυτής στίς Βρυξέλλες εκ μέρους ανταγωνιστριών εταιρειών δέν αναμένεται νά γίνει ,καθώς καμμία άλλη ασφαλιστική εταιρεία δέν πρόκειται νά κινηθεί εναντίον μίας ρύθμισης η οποία εξυπηρετεί τά συμφέροντα όλων τους, αλλά βεβαίως πλήτει τούς κανόνες τού Ανταγωνισμού πού έγιναν γιά νά προστατεύουν τά συμφέροντα τού συνόλου τών πολιτών καί όχι τών μεγάλων εταιρειών τών διαφόρων κλάδων τής οικονομίας.

Εξ άλλου αποτελεί κοινωνική πρόκληση τό γεγονός ότι η ρύθμιση διασωσης γίνεται τή στιγμή πού χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πού αποτελούν τόν κορμό τής ελληνικής οικονομίας καταρέουν, χωρίς τό κράτος νά πέρνει κανένα μέτρο διάσωσης γι'αυτές, επικαλούμενο τίς απαγορεύσεις τών κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού!

Τά χρήματα πού θά χρησιμοποιηθούν γιά τή διάσωση τής ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας και τών συμβολαίων περιορισμένου αριθμού ασφαλισμένων σε αυτήν, ανήκουν σε όλους τούς πολίτες φορολογουμένους οί οποίοι θά κληθούν νά πληρώσουν τό μάρμαρο.

Οι πολίτες αυτοί ασφαλώς έχουν δικαίωμα νά καταγγείλουν στίς Βρυξέλλες άμεσα τήν παράνομη αυτή επιχείρηση της ελληνικής κυβέρνησης καί νά ζητήσουν τη ματαίωσή της.

STOP CARTEL


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι ηθικές αξίες των Περιούσιων εκφυλισμένων, οι αρχές του Κινήματος 21 περί «Αντιδόσεως» και η επιστροφή των Ακινήτων που βγήκαν στον Πλειστηριασμό από τους τοκογλύφους και χάθηκαν

Η θέση του Κινήματος 21 ότι οι Τράπεζες θα έπρεπε να δίνουν στον οφειλέτη την δυνατότητα να εξαγοράζει το δάνειο του προσφέροντας 1% περισσό...