12/12/19

Η ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΟΥ-ΓΛΟΥ

Χειμών, χιών καί βροχή εις τούς 2°C εν Ουψάλα.
 91 ετη από τήν γέννησιν τού πατρός Διονυσίου, τού Αι-Σπυρίδωνος. Ας μήν λησμονούμε τούς πατέρας καί τούς προπάτορες ημών. 
Ουδέποτε υπήρξαν «οθωμανοί» ή «γραικοί» αλλά παρέμειναν ψυχή τε καί σώματι Έλληνες. Καί όμως υπάρχει «καθηγητής» τής Παντείου Σχολής ή τού Παντείου Πανεπιστημίου, ο κ Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος έχει υποστηρίξει εις ομιλίες του τό ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΝ ότι οι «Όπως είναι Οι Έλληνες τεχνητό έθνος είναι καί «μακεντόνσκι» διότι όλοι εμείς είμαστε ...παιδιά των Οθωμανών»! καί στηρίζει τήν άποψίν του εις τά λεγόμενα τού Προέδρου Μιχάλη Στασινοπούλου ότι «ένας λαός μπορεί νά αλλάξει τό μέλλον του αλλά δέν μπορεί νά αλλάξη τό παρελθόν του»!
 Τάδε έφη λοιπόν υποψήφιος ευρωβουλευτής τής ΝΔ.
 Ένας σωρό ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΗΛΙΘΙΟΙ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΖΑΚΗΔΕΣ, φίλοι τής μαριχουάνας, «μπαινοβγαίνουν» εις τήν ιεράν Βουλήν τών Ελλήνων. Αγράμματοι, ανιστόρητοι, ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ, κλπ διότι εξέλιπεν τό επάγγελμα τού λούστρου! 
Τό περίεργον είναι ότι όταν ανέφερα τό «λούστρος» κάποιος τής παλαιάς εποχής αντέδρασε. 
«Οί λούστρου τού παλαιού καιρού ήσαν τετραπέρατοι, μήν τούς μειώνεις!». Μάλλον λοιπόν θά πρόκειται διά απογόνους τών «βωμολόχων». 
Τών δύστυχων εκείνων καί tempel-ηδων (τεμπέληδων) οι οποίοι επερίμεναν τό κέλευσμα τού ιεροφάντη νά ορμήσουν εις τά υπόλοιπα τής θυσίας. 
Διότι πρέπει νά γίνη γνωστόν ότι αι «θυσίαι» εγίνοντο μετά από προσφορά ευκαταστάτων πολιτών. 
Εν πρώτοις έτρωγαν καί έπιναν οι περίοπτοι πολίται, ενώ όσοι ουδέν πρόσέφερον εις τήν Πόλιν καί τήν Πολιτείαν, οι εκτός κοινωνίας (outsiders), εδέρποντο ότι απέμενεν. 
Παρά ταύτα τό κοινωνικόν γίγνεσθαι, η Πρόνοια εις τά περισσότερα Ελληνικά κράτη έως τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ήτο εις υψηλόν επίπεδον. Οπωσδήποτε αλλά καί εις τήν Κατοχήν υπό τών οσμανών οι δεσμοί τών Ελλήνων καί η αλληλοβοήθεια υπήρξεν θαυμαστή.
 Ας μήν λησμονούμε ότι Μωριάς καί Στερεά Ελλάς «ποδοπατήθηκαν» υπό τών αγαρηνών μόλις τό 1722. 
Πάμπολλες περιοχές δέ, ακόμη καί εις τόν Λίβανον καί εις τήν Συρίαν ήσαν ελεύθερες, απροσκύνητες. Απεναντίας οι δύστυχοι τής περιόδου «τουρκοκρατίας» θεωρώ ότι ήσαν οι απόμαχοι τούρκοι στρατιωτικοί ως καί οι μή προνομιούχοι τούρκοι. Οι περισσότεροι τών οποίων ζούσαν από τά ελέη τών γηγενών Ελλήνων. 
Οι πρόγονοί μας επεβιώσαν, διότι κατείχαν τήν γνώσιν τού ζείν. Τήν καλλιέργειαν τής γής, τήν κτηνοτροφίαν, τάς τέχνας κλπ. Με τήν καταστροφήν τού Πόντου καί τής Μικράς Ασίας, τήν σφαγήν καί τόν διωγμόν τών Ελλήνων ετελείωσεν καί η οικονομία τής οθωμανίας-τουρκίας. 
Τό 1980 εξήγαγαν ...παστρουμά καμήλας, ενώ καί σήμερον εξάγουν προϊόντα τών διεθνών εταιρειών πού έχουν αναλάβει τήν παραγωγήν. 
Περί ποίας «τουρκίας» ομιλώμεν; 
Οπωσδήποτε όμως κάποιοι εκπαιδεύονται, όπως καί εκατοντάδες Πακιστανοί αεροπόροι καί τουρκμένοι «σφάχτες» προσλαμβάνονται. 
Ποίων κεφάλαια καί προσωπικόν λοιπόν κρύβονται πίσω από τήν γλού-γλού τουρκία;

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: