20/12/19

Επιχείρηση καταπατητών

Αριστερή οικογένεια. Ο Κουλτουροσκηνοθέτης με τις κρατικές χορηγίες από το Αριστεροκρατούμενο Κέντρο Κινηματογράφου. Δεν του έφτανε το μετανεοκλασικό του σπιτάκι, ήθελε και το διπλανό, και έβαλε τους γιους του μέσα να το καταπατήσουν . Αυτή η Αγία οικογένεια, αρνήθηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία απαιτώντας εισαγγελικό ένταλμα, τη στιγμή που ο Εισαγγελέας ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ οπότε δεν χρειαζόταν ένταλμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

24 Μαΐου 1854. Η Αγγλογαλική κατάληψη των Αθηνών και οι «Μπατριώτες» συνεργάτες της κατοχής

 Τέσσερα χρόνια μετά τα «Παρκερικά», οι Αγγλογάλλοι επιτέθηκαν και πάλι στην Ελλάδα επειδή ο Όθωνας, ευνοούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον...