8/12/19

Απελευθέρωση του Αργυροκάστρου: Ο εστεμμένος τενεκές και ο θείος του Παπάγος εδοξάστησαν κοιμώμενοι

«Κατελήφθη το Άργυρόκαστρον, εντός του αλβανικού εδάφους».
 Αυτό έλεγε ο κοιμώμενος «αρχιστράτηγος»
Το 11ο Σύνταγμα Πεζικού της 4ης Μεραρχίας άρχισε το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1940 την πορεία του προς το Αργυρόκαστρο που το είχαν εγκαταλείψει οι Ιταλοί από τις 5 Δεκεμβρίου. 
Τελικά κατά το μεσημέρι μπήκαν στο Αργυρόκαστρο αμαχητί. 

Ενώ στο υπόγεια της Μεγ. Βρετανίας οι ανίκανοι είχαν μπλέξει τα μπούτια τους και εξέδιδαν διαταγές προς το μέτωπο άνευ αντικειμένου οι Ιταλοί είχαν συμπτυχθεί.
Το Α΄ Σώμα Στρατού από τις 5 Δεκεμβρίου είχε οργανώσει στην περιοχή της Κακαβιάς το απόσπασμα Παπαθανασίου , με δύναμη το ΙΙ/42 Τάγμα Πεζικού, δύο πεδινές πυροβολαρχίες και μία αντιαρματική πυροβολαρχία, με αποστολή κάλυψη των μεραρχιών που θα ενεργούσαν προς το Αργυρόκαστρο.

Στις 7 Δεκεμβρίου το απόσπασμα προωθήθηκε στη Δερβίτσανη, όπου πληροφορήθηκε ότι οι Ιταλοί είχαν ήδη εκκενώσει το Αργυρόκαστρο από τη νύκτα της 5ης προς την 6η Δεκεμβρίου και η γραμμή αμύνης τους ήταν 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Αργυρόκαστρο στη γέφυρα του Βελίτσα.

Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1940 άρχισε η προέλαση των συγκροτημάτων της IV Μεραρχίας που γινόταν με μοναδική δυσκολία τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το ορεινό και δύσβατο έδαφος.
Τελικά το 11ο Σύνταγμα το μεσημέρι μπήκε στο Αργυρόκαστρο αμαχητί.
Ο Παπάγος εξέδωσε το πολεμικό ανακοινωθέν 43 που μίλαγε αορίστως για μάχες.
Το απολύτως γελοίο «Ανακοινωθέν» του Παπάγου ανέφερε: « Γενικό Στρατηγείο, 8 Δεκεμβρίου 1940

Καθ' όλην την αμέραν τα στρατεύματά μας διεξήγαγον επιθετικούς αγώνας εις διαφόρους τομείς του μετώπου. Οι αγώνες ούτοι εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας και έσχον ως αποτέλεσμα την κατάληψιν νέων επικαίρων θέσεων εντός αλβανικού έδάφους. Κατελήφθη τό Άργυρόκαστρον».

«Κατελήφθη το Άργυρόκαστρον,  εντός του αλβανικού εδάφους». Αυτό έλεγε ο κοιμώμενος «αρχιστράτηγος».
Ο Νικολούδης όμως  κέρδισε τη μάχη των πρωτοσέλιδων.
 
«Καθημερινή» (9 Δεκεμβρίου 1940): «Τα ελληνικά στρατεύματα, μετά νικηφόρους αγώνας, εισήλθον χθες εις το Αργυρόκαστρον. Νίκη!..».«Ακρόπολις» (9 Δεκεμβρίου 1940): «Τα ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν χθες και το Αργυρόκαστρον. Το χαρμόσυνον άγγελμα μετεδόθη εις ολόκληρον την Ελλάδα διά κωδωνοκρουσιών. Πρωτοφανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού».«Αθηναϊκά Νέα» (9 Δεκεμβρίου 1940): «Η κατάληψις του Αργυροκάστρου. Σήμερον θα τελεσθεί εκεί δοξολογία. Θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων. Οι Ιταλοί υποχωρούν εις ολόκληρον το μέτωπον».«Νέα Ελλάς» (9 Δεκεμβρίου 1940): «Το Αργυρόκαστρον κατελήφθη. Ο στρατός μας εισήλθεν την μεσημβρίαν. Με παραλήρημα ενθουσιασμού υψώθη η κυανόλευκος. Ολόκληρος η πόλις παρουσιάζει πανηγυρικήν όψιν. 
Τεραστία η σημασία της Νέας Μεγάλης Νίκης.«Ασύρματος» (9 Δεκεμβρίου 1940): «Το Αργυρόκαστρον πλέει εις το γαλανόλευκον. Η ορμή του στρατού μας συνέτριψε τους επιλέκτους της ιταλικής μονάδας. Διά μέσου υψηλών ορέων τα ελληνικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασίν των».

Ο "Αρχιστράτηγος" με διαταγή του και ο Βασιλιάς με διάγγελμά του συγχάρηκαν τα τμήματα.
Ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του σημείωσε: 8 Δεκεμβρίου. Κατελάβομεν το Αργυρόκαστρον. Ενθουσιασμός.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

13/24 Ιουνίου. Η Επέτειος του Μαρτυρίου του Ρήγα στο Βελιγράδι πριν από 226 χρόνια και το μνημόσυνο για την Ρήγα και τους επτά εθνομάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα που οργάνωσα το 1998 στα 200 χρόνια από την εκτέλεση τους

Όταν εκτελέστηκαν ο Ρήγας και οι επτά «μαθητές» του, στο Βελιγράδι, στον πύργο Νεμπόϊσα, το Ημερολόγιο στο Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, ...