21/12/19

Το μήνυμα της Μητρόπολης του Μαυροβουνίου προς τους αδελφούς που συνέρευσαν να προσκυνήσουν τον Άγιο Βασίλειο του Οστρογκ.

«….Με την ευκαιρία της πρότασης του νόμου για την τη νομική θέση των θρησκευτικών κοινοτήτων, του οποίου η ακριβής ονομασία θα ήταν «Νόμος κατά της Ορθοδοξίας στο Μαυροβούνιο», με τον οποίο η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, για να επιτύχει τους ιδεολογικούς και πολιτικούς της στόχους, καθιερώνει διακρίσεις κατά της Μητρόπολης του Μαυροβουνίου και της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο, προκειμένου κατάσχει τις εκκλησίες και τους τάφους μας και να λεηλατήσει την εκκλησιαστική μας περιουσίας. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου θέλει να καταργήσει μια ένδοξη ιστορία 800 ετών και τελικά να ταπεινώσει και να ποδοπατήσει την ελευθερία και την πίστη μας, Η Ορθόδοξη Μητρ΄πολη, οι ιερείς και οι πιστοί, οι οποίοι είμαστε ταυτόχρονα πολίτες του Μαυροβουνίου είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την πίστης και την ελευθερία μας, και τα ατομικά μας δικαιωμάτα. Η προσωπική ελευθερία της πίστης, θα πρέπει να είναι ιερή και για το κράτος. Η θρησκευτική ελευθερία και η άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων είναι η ίδια η ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η κυβέρνηση , που είναι κληρονόμοι του Άθεου συστήματος του Τιτοϊσμού κάνει κάτι που ούτε το σύστημα του Τίτο τόλμησε έχει κάνει την αρπαγή  των  ναών και της  ιδιοκτησίας της εκκλησίας μέσω νόμου.….»


« …..Σας υπενθυμίζουμε οτι το καθήκον του κράτους είναι να εγγυάται σε όλους την ειρήνη, τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και τη νομική ασφάλεια. Το καθήκον του κράτους είναι να εγγυηθεί την ελευθερία, που είναι το φυσικό μας δικαίωμα, και να προστατεύσει την ιδιοκτησία, όχι να την αρπάζει. Το κράτος πρέπει να παράγει συνθήκες για μια καλή ζωή, όχι να παράγει συγκρούσεις . Σήμερα στο Μαυροβούνιο, η κυβέρνηση θέλει να να διορίσει στην θέση του  Θεού τον εαυτό της και το κόμμα κράτος – και ως εκ τούτου αρνείται τον Θεό και ποδοπατεί  τα δικαιώματά μας.

Σήμερα, στο Μαυροβούνιο, το κράτος δεν επιτρέπει την συνταγματικά εγγυημένη ελευθερία της πίστης, ιδιαίτερα της  Ορθόδοξης εκκλησίας και θέλει η θρησκεία και η εκκλησία να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ιδεολογίας της στο πνεύμα του Μαρξισμού Λενινισμού  όπως η λεγόμενη  «Αυτοκέφαλη εκκλησία» που δημιούργησε η μυστική αστυνομία των Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών…..».

Δεν υπάρχουν σχόλια: