23/3/10

Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης Καστανίδη ,σε ερώτηση των Πολατίδη-Χρυσανθακόπουλου, σχετικά με τον ψευτοκαθηγητή Λιάκο είναι παραπλανητική και κινείτ

Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης Καστανίδη ,σε ερώτηση των Πολατίδη-Χρυσανθακόπουλου, σχετικά με τον ψευτοκαθηγητή Λιάκο είναι παραπλανητική και κινείται εκτός νομικού κόσμου.

ΔΗΛΑΔΗ:
Με την υπ' αριθμ. 3138/1996 απόφαση του ΣτΕ , ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ (κατόπιν πρόσφυγής του καθηγητή Δ. Μιχαλόπουλου) η με αριθ. 2325/4-1-1994 πρυτανική απόφαση (ατομική διοικητική πράξη), που διόριζε αναδρομικά κλπ. τον Λιάκο. Άρα η τελευταία ως ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ακυρώθηκε και εξαφανίστηκε. (δηλ. έπαψε να υπάρχει, θεωρείται ανύπαρκη).

Στην συνέχεια, η Πρυτανική Αρχή που την εξέδωσε με ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ της αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το διατακτικό της δικαστικής απόφασης, αφού παραλείπει να άρει τα έννομα αποτελέσματα του διορισμού κλπ που κρίθηκε παράνομος.

Κατά την παράνομης αυτής παράλειψης της Πρυτανικής Αρχής, ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ (με σκεπτικό και αίτημα να εξαναγκασθεί αυτή να προβεί σε πράξη συμμόρφωσης προς το διατακτικό).

Με την υπ΄αριθμ. 3510/2002 απόφαση του Γ' Τμήματος ΣτΕ (νομικώς ορθά) απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως, γιατί, κατά πάγια νομολογία, δεν χωρεί αίτηση ακυρώσεως κατά της παράνομης παράλειψης της διοίκησης να συμμορφωθεί προς δικαστική απόφαση (αλλιώς θα είχαμε συνεχώς ένα φαύλο κύκλο παραλείψεων, αιτήσεων ακυρώσεως και δικαστικών αποφάσεων που και πάλι δεν θα εκτελούνταν).
Η ΛΥΣΗ σε αυτό το ψευτο-πρόβλημα (νομολογία ΣτΕ) είναι η τριπλή ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΣΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ) του οργάνου της διοίκησης που αρνείται να συμμορφωθεί προς το διατακτικό δικαστικής απόφασης (βλ. υπάρχει και ειδικός Νόμος "για την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις κλπ").

Περαιτέρω, το Υπουργείο Παιδείας (δηλ. το Κράτος) ασκεί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ στα ΑΕΙ, η οποία (λόγω του αυτοδιοίκητου) συνίσταται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας της δράσης τους, και επομένως θα μπορούσε να τους επιβάλει κυρώσεις.

Όπως φαίνεται, η Πρυτανική Αρχή για να μην συμμορφώνεται ακόμη προς την απόφαση 3183/1996 ΣτΕ (η οποία εννοείται ότι εξακολουθεί να ισχύει και είναι απρόβλητη ως αμετάκλητη -παρά το έγγραφο με τα ενημερωτικά φληναφήματα του "φιλόσοφου Καστανίδη") επικαλείται εξω-νομικά θεωρήματα για ακαδημαικές ελευθερίες, άσυλα και αυτοδιοίκητα, όπως η ίδια τα εννοεί.
Κοινώς, κάνει την "τρελή" !!!

Από την άλλη στο Υπουργείο Παιδείας κάνουν την "κουφή"!!!

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ κατά των υπευθύνων του ΑΕΙ να ασκηθούν ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος κλπ, αναφορές για να κινηθούν πειθαρχικές διώξεις τους (και ανάλογως από το τι έχει συμβεί προκήρυξη-υποψήφιοι-απόφαση ΣτΕ, και αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια για αναδρομική χρηματική αποζημιώση του θιγόμενου, αφού η ζημία καλύπτεται πλεόν από το δεδικασμένο).

Στάθης Λυμπερόπουλος (ασκ. δικηγόρος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: