29/12/08

Ψήφισμα - Κατά της Προσφυγής των Σκοπιανών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης


Η Γενική Συνέλευση της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Αθηνών, συμφώνησε ομόφωνα, να εκφράσει εγγράφως προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και την υπουργό των Εξωτερικών, την απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης , να μην παραχωρήσει η Ελλάδα, το όνομα Μακεδονία και τα παράγωγά του στη FYROM , σε βάρος των ιερών και οσίων του έθνους των Ελλήνων.
Η Γενική Συνέλευση της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Αθηνών

κ α λ ε ί τ η ν Κ υ β ε ρ ν η σ η:

1] Να προχωρήσει , κατά της Προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, πέραν των αντιρρήσεων η ανταγωγής της, για τη μη νομιμοποίηση της προσφυγής της φερομένης ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με την οποίαν ζητεί εμμέσως και δολίως την αναγνώριση του συνταγματικού της ονόματος, στην κατάθεση αυτοτελούς Προσφυγής κατά της FYROM. για να συνδικαστεί, με την οποία να θέτει από την αρχή το όλο θέμα της Σλάβικης απειλής κατά της Ελληνικής Μακεδονίας, η οποία άρχισε από το δέκατο ένατο αιώνα και εν συνεχεία μετά τον Α παγκόσμιο πόλεμο, για να αναζωπυρωθεί από τα κομμουνιστικά κόμματα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, να ενταθεί κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου από τον Τίτο και τέλος σήμερα από τους διαδόχους του, τους Σκοπιανούς, οι οποίοι συνεχίζουν την επιβουλή της εδαφικής μας ακεραιότητας στη Μακεδονία, κατά παραβίαση της Διεθνούς Νομιμότητας .
2] Να ζητήσει από το Δικαστήριο, την καταδίκη της FYROM, για τις παράνομες δραστηριότητες της σε βάρος της χώρας μας, κατά παράβαση της συμφωνίας της Νέας Υόρκης του 1995, του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και γενικώς του διεθνούς εθιμικού και συμβατικού δικαίου.
3] Να ζητήσει να αναγνωριστεί η Ελληνική ταυτότητα των Μακεδόνων, ο Ελληνιστικός πολιτισμός και γενικότερα η ιστορία της Ελλάδος, την οποία πλαστογραφούν όλως παρανόμως και αυθαιρέτως οι Σκοπιανοί, με δόλιο σκοπό το σφετερισμό και την οικειοποίηση τους.
4] Να ζητήσει την καταδίκη της FYROM, για την παράνομη , ανιστόρητη, αντεπιστημονική και δόλια προσπάθειά τους, να τους αναγνωριστεί εθνότητα ,μειονότητα και γλώσσα Μακεδονική, ενώ τοιαύτη δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία και δεν υπάρχει και τούτο γιατί οι Μακεδόνες ήταν και είναι Έλληνες.
5] Να ζητήσει την αναγνώριση του αποκλειστικού δικαιώματος της Ελλάδος στο όνομα και στα παράγωγα του όρου Μακεδονία, καθόσον αποτελούν κληρονομικά αγαθά των Ελλήνων, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, αλλά και τις διεθνείς συμφωνίες της ΟΥΝΕΣΚΟ.
6] Να ζητήσει την καταδίκη της FYROM ,στην αποζημίωσή μας για την ζημία πού μας έχει προκαλέσει με την παράνομη συμπεριφορά και δραστηριότητά της σε βάρος της, ιστορίας και του πανάρχαιου πολιτισμού μας.
7] Να ζητήσει να υποχρεωθεί η FYROM και δια προσωρινής αποφάσεως, να σταματήσει και με την επιβολή κυρώσεων, κάθε παράνομη, κακόπιστη και εναντίον των αρχών της διεθνούς νομιμότητας συμπεριφορά της .
8] Να σπεύσει να αναθέσει την υπόθεση σε έμπειρους με το Διεθνές Δικαστήριο, Δικηγόρους - Διεθνολόγους ,ώστε να φροντίσουν να εκδικαστεί η υπόθεσης, λόγω της σοβαρότητας της από ην Ολομέλεια του Δικαστηρίου και όχι από τμήμα αυτού, ώστε να αποφευχθεί ο τυχόν επηρεασμός των δικαστών .
Τέλος η Γεν. Συνέλευσης ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στα πιο κάτω προκαταρτικά μέτρα, ήτοι:
1] Να καταγγείλει την συμφωνία της Νέας Υόρκης, λόγω λήξεως της ισχύος της και λόγω των σοβαροτάτων παραβιάσεών της από τους Σκοπιανούς της FYROM.
2] Να καταγγείλει τη μεσολάβηση του κ. Μάθιου Νίμιτς, η οποία μέχρι σήμερα λειτούργησε εκτός του πλαισίου της εντολής του Σ.Α., παράνομα, ανιστόρητα, μεροληπτικά και ατελέσφορα, για αναγκαστεί να καταθέσει την εντολή, προκειμένου η υπόθεσης να τύχει νομικής κρίσης .
3] Να Προσφύγει ενώπιον του Σ.Α. για την επιθετική προπαγάνδα, την επιβουλή και την επεκτατική πολιτική της FYROM , εναντίον της χώρας μας .
4] Να προσφύγει στην ΟΥΝΈΣΚΟ και τους άλλους διεθνείς Οργανισμούς κατά της FYROM, για την πλαστογράφιση της ιστορίας μας, για το σφετερισμό και την οικειοποίηση
των μεγάλων προσωπικοτήτων της ιστορίας μας, των κληρονομικών πολιτιστικών αγαθών μας και γενικότερα του πολιτισμού μας.
5] Να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο ,αλλά και μέτρα αντιποίνων, προκειμένου να εξαναγκαστεί η FYROM να συμμορφωθεί με τη διεθνή νομιμότητα.
6] Να ενημερώσει την Παγκόσμια Κοινότητα, για την παράνομη και εξωφρενική προπαγάνδα για το Μακεδονικό Ζήτημα, μέσω των Ελληνικών Προξενείων και Πρεσβειών, βάσει μηνιαίου προγράμματος, το οποίο θα υποχρεωθούν να εκτελέσουν.
7] Να προσκαλέσει την Παγκόσμια Διανόηση,να γνωμοδοτήσει για την ταυτότητα των Ελλήνων Μακεδόνων και να κοινοποιήσει την απάντησή της στους διεθνείς οργανισμούς και στις διάφορες Κυβερνήσεις, που εντελώς αβασάνιστα και παράνομα προχώρησαν σε αναγνώριση FYROM, ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, υιοθετώντας έτσι την προπαγάνδα και την παρανομία των Σκοπιανών, αντί της αληθείας των γεγονότων και των πορισμάτων της επιστήμης κτλ.
Η Γεν. Συνέλευσης, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας να προωθήσει το παρόν Ψήφισμα στην Κυβέρνηση στο Τύπο, στα Μ.Μ.Ε και στον Ελληνικό λαό.


Του Δρος Θαλή Μυλωνά, Δικηγόρου Διεθνολόγου-Προέδρου του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: